mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

„Świniopas — bajka muzyczna”

W sobotę (20 października) o godzinie 17.00 w Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej Wiązowski Teatr Muzyczny działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie przedstawi projekt przygotowany we współpracy z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury w Otwocku „Świniopas”. Jest to bajka muzyczna przeznaczona dla małych i dużych widzów. Opowiada historię księcia, który oddał swe serce nieznajomej, pięknej królewnie. Zapraszamy do sprawdzenia, jak potoczyły się losy naszych bohaterów. Wstęp na spektakl jest wolny.

Więcej informacji Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kościelna 41, tel. 780 41 79

info z tukontakt@wiazowna.pl

“Sprawa Polski jest najważniejsza. Rzecz o Wincentym Witosie”

We wtorek (20 listopada) o godzinie 17.00 w Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej odbędzie się spektakl „SPRAWA POLSKI JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rzecz o Wincentym Witosie”. Ma on za zadanie przybliżyć widzom postać Wincentego Witosa – jednego z „Ojców” naszej niepodległości, która wydaje się okryta nieco cieniem zapomnienia. Cóż to znaczy „przybliżyć”? Oznacza to „uczynić bliższym” – i taka idea przyświecała twórcom spektaklu. Chcieliśmy po prostu zaprosić widza na spotkanie z postacią, której nazwisko wprawdzie wszyscy znają, ale poza tym cała wiedza o niej w społecznej świadomości wydaje się ograniczona do kilku upraszczających skojarzeń, za którymi trudno dostrzec żywego człowieka, niezłomny charakter, charyzmę i determinację, które okazały się nieocenione w trudnych, krytycznych momentach historii naszego państwa. Proponujemy spotkanie z człowiekiem, za którego trumną podążały tysiące ludzi z Krakowa do jego rodzinnej wsi. Pragniemy z bliska przyjrzeć się historii jego życia, jego młodości, początkom i rozkwitowi kariery politycznej. Chcemy pobudzić do refleksji nad tym, że każda wielkość wykuwa się w codziennej, ciężkiej pracy, w uporze, konsekwencji i wytrwałym dążeniu do celu. To jest spektakl edukacyjny, który przedstawi fakty z życia bohatera, ale też spróbuje odkryć jego motywacje, przyjrzeć się postawom, trwaniu do końca w wierności sobie. Postać, która tak wielkie zasługi położyła w „emancypacji” polskiego chłopstwa, dając tej warstwie prawdziwy impuls obywatelski, społeczny i wreszcie patriotyczny, co miało ogromne znaczenie w czasie odradzania i wykuwania się młodej polskiej państwowości, jest naprawdę warta odświeżenia i właśnie „przybliżenia” pamięci kolejnych pokoleń.

Spektakl prezentowany jest w ramach projektu Wincenty Witos. Współtwórca Niepodległej dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ilość miejsc ograniczona — obowiązują zaproszenia, do odebrania w GOK Wiązowna, ul. Kościelna 41, tel. 780 41 79.

info z tukontakt@wiazowna.pl
Paulina Sokół

Fizjoterapeuta poszukiwany

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Woli Karczewskiej poszukuje fizjoterapeuty do świadczenia usług fizjoterapeutycznych na rzecz seniorów-uczestników Dziennego Domu „Senior-WIGOR”. Świadczenia w wymiarze 80 godzin miesięcznie realizowane będą na podstawie umowy zlecenia w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2018 roku z możliwością przedłużenia.

Miejsce świadczenia usług: Dzienny Dom „Senior-WIOR” w Woli Karczewskiej, ul. Doliny Świdra 6, gm. Wiązowna.

Zakres realizowanych usług:
1) świadczenie podstawowych usług fizjoterapeutycznych w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii na rzecz użytkowników Domu,
2) prowadzenie działalności profilaktycznej polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu, podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w wieku 60+,
3) udział w organizowaniu zajęć o charakterze sportowo – rekreacyjnych,
4) prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz uczestników Domu i ich rodzin,
5) współpraca z personelem Domu,
6) prowadzenie dokumentacji wykonywanych świadczeń.

Wymagane dokumenty
– CV,
– list motywacyjny,
– kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, zdobyte umiejętności i doświadczenie,
– klauzula wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

Informacje dodatkowe
Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: senior.wigor@wp.pl lub w siedzibie Domu w terminie do dnia 28.08.2018 r. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 505 599 703.

Logo senior +

Projekt współfinansowany ze środków Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020”

Posłuchaj najpiękniejszych piosenek. Koncert w Woli Karczewskiej

Koncert w Woli Karczewskiej

Zapraszamy na koncert do Dziennego Domu Opieki Senior-WIGOR w Woli Karczewskiej. Już 10 lipca o godz. 10.00 usłyszeć będzie można najpiękniejsze piosenki Czesława Niemena, Franka Sinatry, Czerwonych Gitar i Adama Wojdaka. Daria Leleń i Paweł Książek od samego rana wprowadzą nas w muzyczny nastrój. Koncert zatytułowany jest “Wspomnienie”. Wszystkich, którzy nie wyjechali na wakacje i mają możliwość być tego dnia z nami, serdecznie zapraszamy!

info z tukontakt@wiazowna.pl
Krystyna Motyka

Zajęcia ogrodnicze w Dziennym Domu “Senior-WIGOR”

Dzienny Dom “Senior-WIGOR” posiada szeroki i różnorodny program zajęć, w którym każdy z pensjonariuszy znajdzie coś dla siebie. Jednym z przykładów są zajęcia związane z ogrodnictwem i aranżacją terenu. Podczas takich zajęć seniorzy przygotowują teren pod rośliny, sadzonki kwiatów i następnie sadzą je w ogrodzie.

Treść i forma takich zajęć wpływa pozytywnie na samopoczucie seniorów, dając im możliwość działania, współpracy oraz samorealizacji. Seniorzy mają kontakt z przyrodą, wspólnie opiekują się ogrodem i terenem oraz cieszą się z efektów wspólnej pracy. Ogrodem zajmują się wszyscy pracownicy Dziennego Domu „Senior-WIGOR”, za plan zajęć i działanie odpowiada terapeuta zajęciowy Marzena Białek. Rośliny podarował pan Jacek Wiśniewski prowadzący firmę Ogrodnictwo Wiśniewski Jacek Junior Sp. z o.o.

info z tukontakt@wiazowna.pl
Krystyna Motyka

Sprawni w każdym wieku

Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Woli Karczewskiej realizuje Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020. W ramach programu świadczy usługi w zakresie aktywności ruchowej i kinezyterapii. Oferuje seniorom opracowany program indywidualnych i grupowych zajęć usprawniających. Jego realizacja dostosowana jest do aktualnego stanu zdrowia seniorów i potrzeb uczestników.

Punktem wyjścia do realizacji oferty usprawnienia jest pomiar ciśnienia tętniczego każdej osoby biorącej aktywny udział w zajęciach. Osoby nie mające przeciwwskazań do ćwiczeń rozpoczynają dzień od grupowej porannej gimnastyki. Są to ćwiczenia na poszczególne partie ciała pozwalające pobudzić wszystkie mięśnie i stawy. Pomiędzy ćwiczeniami ruchowymi wplecione są ćwiczenia oddechowe – czas ćwiczeń to ok. 40 minut.

W wyposażeniu sali kinezyterapii posiadamy PUR (przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne), przy pomocy którego seniorzy wykonują ćwiczenia dobrane do indywidualnych potrzeb wynikających z aktualnego stanu zdrowia i kondycji psychofizycznej. Są to ćwiczenia w odciążeniu kończyn dolnych i górnych, ćwiczenia z dawkowanym oporem, masaże ręczne, ćwiczenia samo-wspomagane , ćwiczenia czynno–bierne, ćwiczenia bierne.

Ponadto  odpowiednio dobieramy ćwiczenia manualne, ćwiczenia ogólnousprawniające na piłkach gimnastycznych, taśmach, materacach, rowerku, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia oddechowe.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasi uczestnicy byli jak w największym stopniu samodzielni  i dlatego prowadzimy ćwiczenia utrzymujące sprawność w czynnościach  życia codziennego.

Dla osób mających problemy urologiczne oferujemy ćwiczenia mięśni Kegla.

Poza ćwiczeniami stacjonarnymi, gdy tylko pozwalają nam warunki atmosferyczne, seniorzy chętnie spacerują z kijkami nordic walking. Wszelkie formy aktywności ruchowej są bardzo wskazane, cieszą się dużym zainteresowaniem i przynoszą efekty.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020

Logo senior +

Altany w Woli Karczewskiej i Zakręcie

Altana

Podpisaliśmy umowę na wykonanie dwóch drewnianych altan, które zostaną wybudowane na terenie działki 138/4 w Zakręcie (Zakącik) oraz na terenie działki 285 w Woli Karczewskiej przy ul. Doliny Świdra. Altany będą pełniły funkcję rekreacyjną dla użytkowników placów zabaw i siłowni plenerowych. Wartość inwestycji to 63 tys. zł z czego z funduszu sołeckiego Sołectwa Wola Karczewska przeznaczono 10 tys. zł i 20 tys. zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Zakręt. Pozostałe koszty inwestycji zostaną pokryte z budżetu gminy. Altany zostaną wybudowane do 15 czerwca. Na zdjęciu powyżej altana z Malcanowa.

Seniorzy i wolontariusze razem posprzątali naszą gminę

Seniorzy z Dziennego Domu “Senior-WIGOR” wraz z wolontariuszami z Centrum Wolontariatu działającego w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zorganizowali wspólne sprzątanie naszej gminy. Wszyscy wykonali tabliczki promujące dbanie o przyrodę, następnie rozwiesili je na terenie gminy. Grupa 50-cio seniorów i wolontariuszy zbierała śmieci na trasie Glinianka-Wola Karczewska. Łącznie zebrano ponad 40 worków odpadów! Po zakończonej akcji na seniorów i wolontariuszy czekał poczęstunek. Nie zabrakło wymiany doświadczeń i międzypokoleniowych rozmów.

info z tukontakt@wiazowna.pl
Krystyna Motyka

Nowa forma terapii w Dziennym Domu ,,Senior-WIGOR”

W Dziennym Domu „ Senior-WIGOR” ruszają regularne zajęcia z aromaterapii. Poprzez zastosowanie odpowiedniej stymulacji zapachowej, wprowadzą uczestników w pozytywny nastrój. Kontakt z zapachem powoduje pobudzenie neuronów odpowiedzialnych za odróżnianie zapachów, to z kolei przyczynia się do utworzenia nowych dróg neuronów w mózgu i tym samym poprawia jego pracę. Krótko mówiąc zajęcia z aromaterapii stosowane systematycznie usprawniają pracę naszego mózgu i wpływają na poprawę naszego samopoczucia. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony seniorów. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie aromaterapii jest terapeutka zajęciowa Diana Żółtańska.

Dzienny Dom “Senior-WIGOR” tętni życiem

Podopieczni Dziennego Domu “Senior – WIGOR” podejmują działania na wielu płaszczyznach, rozwijają swoje umiejętności i nawiązują współpracę, są otwarci na wszelkie aktywności. W lutym wspólnie z seniorami z Klubu Seniora działającego przy Stowarzyszeniu “Bądźmy Razem” oraz Chórem “Akolada” pod kierownictwem Grażyny Kilbach, zorganizowali projekt “Seniorzy i Młodzież dla Niepodległej”. Projekt, który powstał, po to, by uczcić 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Na wydarzenie zaprosili mieszkańców naszej gminy, którzy licznie przybyli i włączyli się w uroczystości.

Seniorzy działają również na polu artystycznym. We współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury przygotowali dekoracje na Wieczór Piosenki Francuskiej, wykonali dekoracje na 38. Półmaraton Wiązowski, jak też scenografię do przedstawienia “O Rybaku i złotej rybce”, z którego dochód będzie przeznaczony na operację dla 5,5 letniego Rysia z Emowa. Dla chłopca, w najbliższą niedzielę można pobiec w półmaratonie lub Wiązowskiej 5-tce, a wieczorem posłuchać charytatywnego koncertu Grzegorza Turnau. Gorąco polecamy!

Uczestnicy zajęć w Dziennym Domu “Senior-WIGOR” biorą także udział w warsztatach kulinarnych, podczas których przygotowują pyszne ciasta, desery i obiady, dzieląc się przepisami i umiejętnościami z wolontariuszami z Centrum Wolontariatu działającego w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wolontariusze natomiast z chęcią odwiedzają seniorów, przygotowując dla nich przedstawienia artystyczne.

Owocem wspólnych działań Klubu Seniora, Stowarzyszenia Seniorów “Bądźmy Razem” oraz Dziennego Domu “Senior-WIGOR” jest powstanie Centrum Wolontariatu Seniorów “Z sercem na dłoni”, dzięki czemu w naszej gminie rozwija się wolontariat międzypokoleniowy. Coraz więcej osób może zaangażować się w pomoc innym i otwierać swoje serce na potrzeby otaczających nas osób.