Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

“Poznaj Polskę”. Grant dla szkoły z Zakrętu

Gmina Wiązowna otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki  w wysokości 3 200 zł na realizację wycieczki szkolnej dla uczniów z klas VII-VIII Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida w Zakręcie.

W pilotażowej edycji programu „Poznaj Polskę” zaproponowano uczniom i nauczycielom wycieczki w ramach czterech obszarów edukacyjnych tj.: “Śladami Polskiego Państwa Podziemnego”, “Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego”, “Kultura i dziedzictwo narodowe”, “Największe osiągnięcia polskiej nauki”.

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80 % podlegają wycieczki: jednodniowe do kwoty 5 000 zł, dwudniowe do kwoty 10 000 zł i trzydniowe do kwoty 15 000 zł a 20 % stanowi finansowy wkład własny. Dyrektorzy ze szkół w naszej gminie składali do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie wycieczki, a organ prowadzący składał zbiorczy wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zakwalifikowała się jedna szkoła z naszej gminy.

Uczniowie z Zakrętu wyjadą  do Żyrardowa, gdzie w ramach wycieczki o nazwie „W mieście fabrykantów i włókniarzy”, odwiedzą Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie oraz XIX-wieczną Osadę Fabryczną. Całkowity koszt zadania to 4 000 zł, wsparcie finansowe udzielone przez MEiN wynosi 3 200 zł.

Od lwej: flaga i godło Polski, napis Mnisterstwo Edukacji i Ppznaj Polskę

Szkoła w Zakręcie. Program „WIELE KULTUR – JEDNA EUROPA”

Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Zakręcie realizowała przedsięwzięcie „WIELE KULTUR – JEDNA EUROPA” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Na jego realizację szkoła otrzymała dofinansowanie – 180 029 zł. W ramach projektu 30 uczniów brało udział w tygodniowych wyjazdach do Hiszpanii i Portugalii.

Zasady uczestnictwa i proces rekrutacji w projekcie odbyły się w oparciu o regulamin. Wybrani uczniowie uczestniczyli w zorganizowanych w szkole zajęciach z języków obcych – angielskiego i hiszpańskiego i z przygotowania kulturowego oraz w spotkaniach z pedagogiem.

Na zajęciach uczniowie poznali podstawy historii, kultury i obyczajów Hiszpanii z szczególnym uwzględnieniem Andaluzji i jej bogatej wielokulturowej przeszłości.  Na zajęciach językowych rozwijali kompetencje komunikacyjne w czterech podstawowych sprawnościach językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania.

Pierwsza grupa uczestników projektu wyjechała do Hiszpanii w dniach 1 – 7 marca 2020 r. Trwająca pandemia i przepisy epidemiczne dotyczące kwarantanny i testów sprawiły, że trzeba było zmienić szkołę partnerską. Pomimo trudności organizacyjnych, zachowując wysoką ostrożność i stosując się do zasad i ograniczeń wprowadzonych na czas pandemii SARS-CoV-2, wyjazd odbył się do Portugalii w dniach 31 maja – 07 czerwca br.

Uczniowie w trakcie obu wyjazdów brali udział w zajęciach lekcyjnych, warsztatach, wycieczkach edukacyjnych związanych z tematyką projektu. Wszystkie działania realizowane byłby wspólnie z rówieśnikami z placówek zaprzyjaźnionych, a językiem wykładowym i komunikacyjnym był język angielski.

Zajęcia popołudniowe uczniowie spędzili na wycieczkach i grach terenowych oraz spotkaniach integracyjnych. W Hiszpanii w Granadzie zwiedzili Alhambrę – najpiękniejszy pałac arabski jaki kiedykolwiek powstał na świecie. Piękno pałacowych wnętrz jest oszałamiające. Pomieszczenia udekorowane są pięknymi, barwnymi, płytkami ceramicznymi – azulejos, nisko osadzonymi okiennicami, z których rozciąga się wspaniały widok na ogród pełen fontann, cyprysów, drzewek pomarańczowych i różnobarwnych kwitnących dywanów. Odwiedzili także dzielnicę arabską Albacin – najbardziej „klimatyczną” dzielnicę Granady.  Uczniowie uczestniczyli w pokazie bardzo ekspresyjnego tańca flamenco – stworzonego przez Cyganów andaluzyjskich.

W Portugali uczestnicy projektu pod przewodnictwem kolegów zwiedzili najbardziej legendarne miasteczko – Barcelos. To stąd pochodzi symbol kraju – kolorowy kogut. Poznali legendę o bohaterskim kogucie i mogli zobaczyć niezliczone kogucie pomniki.

Zobaczyli miasto Porto – dawną stolicę – drugie co do wielkości po Lisbonie miasto w Portugalii oraz najstarsze miasto  – Bragę z najpopularniejszą atrakcją Bon Jesus do Monte. W kolejnych dniach mobilności odwiedzili Viana de Castelo, Ponte de Lima oraz skorzystali z kąpieli słonecznej na plaży przy Oceanie Atlantyckim.

Uczniowie z Zakrętu wspólnie z rówieśnikami z goszczących szkół przygotowali prezentacje multimedialne o podobieństwach i różnicach: Andaluzji i Mazowsza, szkoły w Polsce szkoły w Portugalii, o spędzaniu wolnego czasu przez uczniów portugalskich i polskich.

Tematyka zajęć przygotowawczych i wyjazdy umożliwiły osiągnięcie celów projektu. m.in. wzmocniła najważniejsze kompetencje kluczowe: znajomość języków obcych, umiejętność korzystania z najnowszych technik komunikacyjnych i informacyjnych; kompetencje osobiste i społeczne oraz obywatelskie; umiejętność skutecznego uczenia się; a także kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej – poznania innych zwyczajów, historii i sztuki, zrozumienia odmienności kulturowej, religijnej i obyczajowej różnych narodów.

Zdobycie tych kompetencji ułatwi uczniom późniejszą naukę, pracę, umożliwi radzenie sobie w życiu. Nauczy budowania relacji międzyludzkich w oparciu o poszanowanie innych kultur, systemów wartości i religii, wrażliwości i tolerancji dla takich odmienności.

Uczniowie z Zakrętu spotkali się z parą prezydencką

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida w Zakręcie spotkali się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą oraz jego małżonką Agatą Kornhauser – Dudą w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego.

W ramach spotkania “Bezpieczne Wakacje z Parą Prezydencką” uczniowie mogli zapoznać się z ogólnymi zasadami właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia. Swoją wiedzą z najmłodszymi podzielili się przedstawiciele kilkunastu instytucji oraz służb ratowniczych i mundurowych. Zaprezentowali m.in. sposoby zapamiętywania numerów alarmowych, udzielania pierwszej pomocy i inne techniki ratownictwa.

Przypomnieli obowiązujące zasady poruszania się pieszych i rowerzystów, bezpiecznego przebywania nad wodą i czasie pieszych wycieczek górskich, postępowania z wolno żyjącymi zwierzętami. Uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się jak zwierzęta – wyszkolone psy – pomagają służbom ratowniczym. Czworonożni ratownicy i ich opiekunowie przedstawili pokaz współpracy i wyszkolenia.

Uczestnicy wydarzenia mogli również zobaczyć sprzęt, jakiego używają formacje mundurowe oraz spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej. Nasi uczniowie wykazali ogromną wiedzę jak bezpiecznie należy się zachowywać. Otrzymali wiele nagród, prezentów i gratulacji.

Ogromną atrakcją był występ Viki Gabor  zwyciężczynią Eurowizji Junior 2019. Wielką radością były wspólne zdjęcia z wokalistką i osobiste autografy.

Spotkanie z Parą Prezydencką i udział w wydarzeniu był bardzo dla uczniów ważny edukacyjnie, sprawił dużo radości i zadowolenia.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Hanna Wiśniewska

wychowawca klasy III

Szkoła w Zakręcie. Dwa tygodnie z “Białą wstążką”

Szkoła Podstawowa im. C.K. Norwida w Zakręcie zainaugurowała akcję “Biała wstążka”. Przez najbliższe dwa tygodnie na terenie szkoły odbędą się różnego rodzaju działania mające na celu zwrócenie uwagi na utrzymujący się wciąż problem przemocy.

Przemoc najczęściej dzieje się za zamkniętymi drzwiami, obwarowana licznymi nakazami, zakazami, mitami i stereotypami, które dotyczą zarówno ofiar, sprawców, świadków, członków rodziny, przyjaciół, sąsiadów, przedstawicieli służb i instytucji pomagających.

Prawidłowa świadomość społeczna dotycząca zjawiska przemocy jest niezwykle ważnym aspektem w szeroko pojętym procesie profilaktyki. Społeczność naszej szkoły kolejny raz włącza się w działania edukacyjne i profilaktyczne w ramach kampanii społecznej pod hasłem „Biała wstążka”.

Przez najbliższe dwa tygodnie zarówno na terenie Gminy Wiązowna jak i naszej szkoły odbędą się różnego rodzaju działania mające na celu zwrócenie uwagi na utrzymujący się wciąż problem przemocy.

Akcję rozpoczęliśmy wprowadzeniem przygotowanym przez klasy VIII oraz akcją plakatową przygotowaną przez uczniów klas 1-3. Przygotowane przez nich prace przedstawiają nie tylko szeroko pojęte zjawisko przemocy, ale również miłość, która ma „moc” pokonywać wszelkie trudności. Zapraszamy całe rodziny oraz wszystkich mieszkańców gminy do zapoznania się oraz włączenia w kampanię.

Zapraszamy chętnych na indywidualne porady psychologiczne i pedagogiczne.

Agnieszka Więsik

pedagog szkolny

Szkoła w Zakręcie. Akcja “Piernik dla Poli”

Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida w Zakręcie zorganizowały akcję charytatywną “Piernik dla Poli”. Zebrane pieniądze przekażą bohaterce naszej akcji “Świąteczna Radość Pomagania”.

Są akcje, które uczą wrażliwości na potrzeby innych, rozwijają empatię, kształtują pozytywną postawę wobec potrzebujących, ale przede wszystkim uczą bycia razem. Do takich akcji należą te charytatywne. Uczniowie szkoły w Zakręcie aktywnie włączają się w działalność dobroczynną na rzecz potrzebujących.

W styczniu zorganizowali akcję, której bohaterką jest Pola Kuśmierek z Kącka. Dziewczynka ma niespełna dwa lata. Urodziła się z wadami rączek. Czekają ją dwie operacje oraz trudna i kosztowna rehabilitacja.

Podczas akcji “Piernik dla Poli” można było kupić piękne i smaczne pierniki świąteczne wykonane przez uczniów i rodziców. Dochód ze sprzedaży pierników zostanie przekazany dla Poli. Serdecznie dziękujemy za otwarte serca i aktywne włączenie się do akcji wszystkim, którzy przygotowali przepyszne pierniki: uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Beata Karbownik

Szkoła w Zakręcie. Ptasia stołówka

Dzieci ze szkoły w Zakręcie pozują przy zainstalowanych przez siebie karmnikach dla ptaków
Dzieci ze szkoły w Zakręcie pozują przy zainstalowanych przez siebie karmnikach dla ptaków

Dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem uczniowie klasy II a ze Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Zakręcie uruchomili „ptasią stołówkę”.

Do zainstalowanych za budynkiem szkoły karmników sypią raz w tygodniu ziarenka dla ptaków. Uczniowie zgromadzili zapasy – ziarna pszenicy, żyta, prosa, kukurydzy czy pestki dyni.

Jak przyjdzie mróz zamierzają zainstalować także słoninkę dla sikorek. Mają nadzieję, że ptaki są zadowolone, bo ziarenka znikają z karmników.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Uczniowie klasy II a

Uczniowie z Zakrętu razem przeciw przemocy

W ramach kampanii “Biała Wstążka 2019” dzieci ze Szkoły Podstawowej im. C.K. Norwida w Zakręcie uczestniczą w spotkaniach, warsztatach i różnego rodzaju zajęciach tematycznych.

Klasa III B wraz z wychowawczynią zaangażowała się w kampanię „Biała wstążka”. Uczniowie własnoręcznie wykonali symboliczne białe wstążeczki dla prawie całej szkoły. W klasie odbyły się także warsztaty „Co to złość, agresja i przemoc?”. Celem zajęć było zdobycie umiejętności wyrażania złości w sposób akceptowany społecznie oraz zapoznanie uczniów z nieagresywnymi sposobami rozwiązywania problemów emocjonalnych.

Dzieci starały się zdefiniować  pojęcia: agresja, złość i przemoc. Uczniowie dyskutowali i szukali odpowiedzi na pytania: gdzie mieszka złość oraz co odczuwamy, gdy się złościmy? Dzieci stworzyły listę konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze złością oraz podpisały klasowy kontrakt „Stop przemocy”.

Uczniowie oddziału zerowego wykonali plakaty oraz prace plastyczne na gminny konkurs przeciwko przemocy “#LepiejPrzytul”. Przyłączając się do kampanii 25 listopada, dzieci miały na sobie białe elementy garderoby lub białe wstążki. W grupie przerobiono blok tematyczny “Moje prawa i obowiązki”, łącząc ze sobą treści kampanii w formie zabawy, pogadanek oraz bajek terapeutycznych.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Stella Bettella, Agnieszka Łapiak

Uczennice z Zakrętu mistrzyniami w koszykówce

Uczennice z Zakrętu odbierają puchar dla mistrzyń Gminy Wiązowna w minikoszykówce
Uczennice z Zakrętu odbierają puchar dla mistrzyń Gminy Wiązowna w minikoszykówce

W Szkole Podstawowej w Gliniance odbyły się “Mistrzostwa Gminy Wiązowna w minikoszykówce chłopców i dziewcząt”. Do rywalizacji zgłosiły się reprezentacje wszystkich szkół. W kategorii dziewcząt najlepsze okazały się uczennice z Zakrętu.

Dziewczęta z Zakrętu pewnie wygrały pierwsze dwa mecze. W spotkaniu, które miało wyłonić zwycięzcę zawodów, nie dały szans drużynie gospodarzy i tym samym zostały Mistrzyniami Gminy Wiązowna w minikoszykówce.

Niestety, drużyna chłopców z Zakrętu przegrała pierwsze dwa spotkania i w ostatnim meczu zagrała o trzecie miejsce z zespołem z Glinianki. Był to bardzo zacięty bój. O zwycięstwie gospodarzy zadecydował jeden punkt, a nasi chłopcy zajęli czwarte miejsce.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl
Artur Mroczek, nauczyciel wychowania fizycznego

Foto: B. Karbownik-Tuz

„Wstańcie, chodźmy”. XIX Dzień Papieski w szkole w Zakręcie

W Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Zakręcie 21 października odbył się uroczysty apel związany z 19. rocznicą obchodów „Dnia Papieskiego”. Tegoroczne hasło brzmi: „Wstańcie, chodźmy”.

W czasie uroczystości przybliżono postać wielkiego Polaka – Karola Wojtyły, który został papieżem 16 października 1978 r. Życiorys Ojca Świętego, wspólne pieśni, wiersze oraz wzruszające słowa Jana Pawła II wprawiały zebranych w zadumę. Słynne słowa papieża „(…) Ducha nie gaście” były i są nadal wezwaniem rozpalającym ogień wolności. „Nie bójcie się codziennie iść za Chrystusem drogą przykazań i Ewangelii, drogą wiary, która działa przez miłość”- mówił papież.  „Być chrześcijaninem – to znaczy czuwać. Od was zależy jutrzejszy dzień”.

Z okazji uroczystości zorganizowaliśmy „Szkolny Konkurs –  Jan Paweł II”. Dziękujemy wszystkim uczniom i rodzinom za udział. Gratulujemy zwycięzcom. Odniesiony sukces jest nagrodą za zaangażowanie, pracowitość oraz uznaniem dla waszego talentu. Dziękujemy wszystkim uczniom za poświęcony czas i zaangażowanie w przygotowanie części artystycznej uroczystości.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl
Małgorzata Cudny, nauczyciel religii

Warsztaty edukacyjno-ekologiczne w Zakręcie

Z okazji Światowego Dnia Drzewa w klasie III B ze Szkoły Podstawowej w Zakręcie odbyły się wyjątkowe warsztaty. Pani Roma, przedstawicielka klasowej rady rodziców i artystka przyrodnik, przeprowadziła lekcję edukacyjno-ekologiczną.

Pani Roma opowiedziała o przyrodzie i pokazała, jak można wykorzystać drzewo i jego surowce w malarstwie. Podczas warsztatów dzieci dowiedziały się, jak rozpoznajemy wiek drzewa oraz różne jego gatunki, wykonały farby z naturalnych surowców oraz stworzyły dzieła sztuki przy pomocy pędzli, które zostały samodzielnie zrobione z patyków i liści.

Po zajęciach odbył się spacer do lasu z wychowawczynią. W lesie dzieci poczyniły obserwacje przyrodnicze i poznały wiele gatunków drzew.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl
Stella Krystyna Bettella, wychowawca klasy 3 b