Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

30-lecie samorządu terytorialnego. Uroczysta Sesja Rady Gminy Wiązowna

27 maja obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego, który został ustanowiony w rocznicę pierwszych wyborów samorządowych w 1990 r. Mimo pandemii koronawirusa tego dnia odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy Wiązowna z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Z tej okazji 27 maja przed południem Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny i Przewodnicząca Rady Gminy Renata Falińska posadzili wiąz – symbol naszej gminy –  na terenie Parku Centrum w Wiązownie.

Sesja odbyła się w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. W. Witosa w Gliniance. Ze względu na panującą pandemię uroczystość musiała się odbyć w ograniczonym składzie, tak aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom. Wszystkich zachęcaliśmy do śledzenia transmisji on-line. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Wiązowna wraz z całym zarządem, wójtowie poprzednich kadencji – Anna Bętkowska, Marek Jędrzejczak, Stanisław Bogucki, radna powiatowa Grażyna Kilbach oraz sołtysi.

Radni na sesji przyjęli stanowisko w sprawie uczczenia 30-lecia powstania samorządu terytorialnego, w którym wyrazili „wdzięczność za włożony trud, za ciężką i wymagającą pracę wszystkich tworzących samorząd Gminy Wiązowna w latach 1990 – 2020. Decentralizacja władzy sprawiła, że aktywność obywateli w zakresie spraw samorządowych jest niezmiennie wysoka, co przekłada się na jakość realizowanych przez samorząd zadań oraz na wysokie zaufanie dla samorządu”.

Podczas wystąpień okolicznościowych głos zabrali: Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny, Przewodnicząca Rady Gminy Wiązowna Renata Falińska, wójtowie poprzednich kadencji – Anna Bętkowska, Marek Jędrzejczak, Stanisław Bogucki oraz wiceprzewodnicząca Bogumiła Majewska, która także odczytała list pierwszej wójt naszej gminy Jolanty Koczorowskiej. W każdym wystąpieniu podkreślano, jak ważne w dziejach kraju było zdecentralizowanie władzy i oddanie jej w ręce przywróconych samorządów. Były podziękowania dla wszystkich radnych i sołtysów poprzednich kadencji oraz osób zaangażowanych w budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

W roboczej części sesji radni zajęli się uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Lipowo Armii Krajowej – Wierzbowa”. Tego typu plany pozwalają prowadzić racjonalną gospodarkę przestrzenną i są kluczowe dla rozwoju Gminy. W 2019 r. przyjęto siedem takich dokumentów o łącznej powierzchni 380 ha. W bieżącym roku planujemy kontynuować prace nad powiększeniem stopnia pokrycia gminy planami miejscowymi.

Przyjęto również uchwałę w sprawie ustalenia nowego wzoru deklaracji śmieciowej w związku z wejściem w życie od 1 lipca bezwzględnego obowiązku segregacji śmieci i możliwości skorzystania z ulgi za kompostowanie. O wysokości opłat i ulgi radni zdecydują dopiero po rozstrzygnięciu przetargu.

Ponadto radni dokonali zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie w związku ze zmianą jego siedziby oraz nadali nazwę Golica ulicy znajdującej się w Duchnowie. Proponowana nazwa nawiązuje do tradycji i pochodzi od dawnej osady młynarskiej będącej częścią sołectwa Duchnów.

Podjęte stanowisko znajdą Państwo pod tekstem, a uchwały wkrótce będą dostępne na BIP. Zapraszamy również na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady, a także do obejrzenia nagrania z sesji.

Szczegółowych informacji udziela Paula Woźnica – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: p.woźnica@wiazowna.pl

Wójt i rada gminy zaprzysiężeni

Pierwsza uroczysta Sesja Rady Gminy odbyła się w szkole w Malcanowie. Na sesję przybyli nasi radni powiatowi Grażyna Kilbach, Jolanta Koczorowska, Paweł Zawada. Po raz pierwszy aż troje mieszkańców naszej gminy zasiada w Radzie Powiatu w Otwocku. W inauguracji kadencji uczestniczyli także przedstawiciele policji, straży pożarnych, klubów sportowych, stowarzyszeń oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli, oraz mieszkańcy.

Sesja była niezwykle uroczysta. Ślubowanie składali wójt Janusz Budny i radni: Stanisław Bogucki, Andrzej Cholewa, Marzena Dach, Robert Dąbrowski, Wioleta Deczewska, Renata Falińska, Jacek Kardas, Magdalena Koczorowska-Szlassa, Mariola Kublik, Anna Lech, Bogumiła Majewska, Agnieszka Mikulska, Rafał Nejman, Leszek Sobota, Paweł Zawadka. Radni ślubowali, że będą wierni Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej oraz że obowiązki radnego sprawować będą godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Natomiast wójt złożył ślubowanie wypowiadając słowa roty:

Obejmując urząd Wójta Gminy Wiązowna, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

W swoim wystąpieniu wójt podniósł, jak ważna w samorządzie jest współpraca nie tylko na poziomie gminy, ale i powiatu. Zwrócił uwagę na dokonania poprzedniej kadencji: prawie 80 mln na inwestycje, jednoczesną rozbudowę wszystkich szkół i budowę nowego przedszkola za 86 mln, rozwój komunikacji i ożywienie gospodarcze. Wszystko to było możliwe dzięki partnerstwu wszystkich stron: samorządu, sołectw i sektora społecznego. Pod tekstem znajdą Państwo wystąpienie wójta.

Do czasu wyboru przewodniczącego rady obrady prowadził radny senior Stanisław Bogucki. W wyborach tajnych, jak nakazuje ustawa, radni na przewodniczącą rady wybrali Renatę Falińską, a na wiceprzewodniczącą rady Bogumiłę Majewską. Powołane zostały również komisje rady.

Obligatoryjne:
– Komisja Rewizyjna w składzie: przewodniczący Andrzej Cholewa, zastępca przewodniczącego Robert Dąbrowski i członek Rafał Nejman
– Komisja
Skarg, Petycji i Wniosków w składzie: przewodnicząca Wioleta Deczewska i członkowie: Jacek Kardas, Paweł Zawadka, Marzena Dach i Mariola Kublik.

W pozostałych komisjach zasiądą:
– w Komisji Budżetowej jako przewodniczący Leszek Sobota, zastępca przewodniczącego Anna Lech i członkowie: Renata Falińska, Stanisław Bogucki i Agnieszka Mikulska;
– w Komisji Inwestycyjnej jako przewodniczący Rafał Nejman, zastępca przewodniczącego Stanisław Bogucki i członkowie: Robert Dąbrowski, Leszek Sobota i Magdalena Koczorowska – Szlassa;
– w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych jako przewodnicząca Mariola Kublik, zastępca przewodniczącej Bogumiła Majewska i członkowie: Andrzej Cholewa, Agnieszka Mikulska i Jacek Kardas;
– w Komisji Gospodarczej jako przewodnicząca Marzena Dach, zastępca przewodniczącej Mariola Kublik, członkowie: Stanisław Bogucki, Paweł Zawadka, Wioleta Deczewska;
– w Komisji Planowania Przestrzennego jako przewodnicząca Magdalena Koczorowska – Szlassa, zastępca przewodniczącej Marzena Dach i członkowie: Bogumiła Majewska, Renata Falińska i Anna Lech.

Po raz pierwszy będzie to pięcioletnia kadencja. Radni wspólnie będą decydować o kierunku rozwoju naszej gminy i prowadzonych inwestycjach. O współpracy zapewniali także sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli, którzy pogratulowali wszystkim wyborów, a wójtowi wręczyli kwiaty w podziękowaniu za dotychczasowe wsparcie dla sołectw i osiedli, a także życzyli kolejnych sukcesów. Kolejna sesja – budżetowa – planowana jest na 18 grudnia w Urzędzie Gminy Wiązowna. Zapraszamy na portal mieszkańca wiazowna.esesja.pl, gdzie dostępne są materiały z prac rady, a także do obejrzenia nagrania z sesji.

Relacja z uroczystej sesji kończącej kadencję

Uroczysta Sesja kończąca kadencję 2014-2018 odbyła się w nowo wybudowanej hali sportowej w Gliniance. Był to czas na podsumowanie czterech lat pracy wójta oraz radnych. W okolicznościowych wystąpieniach podkreślano, jak ważna jest zgoda, współdziałanie oraz prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju. Dowodem tego jest wysoka lokata gminy w rankingach oraz otrzymane liczne wyróżnienia i nagrody. Wiele wyzwań stanęło przed naszymi włodarzami, ale najbardziej spektakularnym było prowadzanie inwestycji w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego dzięki, której wszystkie dzieci z terenu gminy uczą się na jedną zmianę w komfortowych i nowoczesnych budynkach.

Najważniejsze prowadzone inwestycje to:
• Modernizacja i rozbudowa budynków oświatowych w latach 2015-2018 za kwotę 86 mln zł: Szkoła w Wiązownie, Szkoła w Zakręcie, Szkoły w Gliniance, Szkoła w Malcanowie, Przedszkole w Woli Duckiej, Hale sportowe w Malcanowie i Gliniance;
• Sieć świetlic wiejskich: wybudowane zostały świetlice w Izabeli, Majdanie i Pęclinie, W trakcie realizacji jest świetlica w Kopkach i Stefanówce oraz przygotowano do realizacji projekt świetlicy w Rzakcie koszt inwestycji 2,1 mln zł;
• Ścieżka rowerowa od Halinowa do Józefowa przez Duchnów, Stefanówkę, Boryszew, Wiązownę, Emów. Inwestycja warta 8 mln zł realizowana w większości
z dofinansowania unijnego;
• Remonty i budowy dróg w tym: 23 fragmenty dróg powiatowych na łączną kwotę 8 mln zł oraz modernizacja i równanie dróg gminnych przez ZGK;
• Oświetlenie: zamontowano ponad 1000 lamp na długości 50 kilometrów dróg. Koszt oświetlenia drogowego i ulicznego to 2,7 mln zł, w tym 593 tys. z funduszu sołeckiego;
• W trakcie realizacji modernizacja budynku pawilonu GS z przeznaczeniem na Dom Kultury i budowa targowiska gminnego „Mój Rynek”.

W mijającej kadencji nasz samorząd stał się otwarty i przyjazny dla mieszkańców. Wprowadziliśmy wiele udogodnień i usprawnień. Rozwijamy współpracę z organizacjami pozarządowymi, inwestujemy w kulturę i sport, dbamy o środowisko, przywróciliśmy działalność Spółek Wodnych oraz współpracujemy z naszymi przedsiębiorcami. Stawiamy na rozwój komunikacji i bezpieczeństwo. Promujemy zdrowie i zdrowy styl życia, a także działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu naszych seniorów. To tylko niektóre z podjętych przedsięwzięć, więcej informacji znajdziecie Państwo w prezentacji pod tekstem oraz w okolicznościowych „Powiązaniach”.

W części roboczej sesji rada po raz ostatni podejmowała decyzje. Pochyliła się nad trzema uchwałami, które dotyczyły zmian budżetowych oraz przejęcia działek pod drogę odchodzącą od ul. Letniskowej w Pęclinie. Sesja została zakończona okolicznościowym tortem. Relacja video oraz materiały z prac rady dostępne są na portalu mieszkańca: wiazowna.esesja.pl. Już dziś zapraszamy na I sesję nowo wybranej rady 2018 – 2023, której termin zostanie ustalony przez Komisarza Wyborczego po ogłoszeniu wyników wyborów.

Zapraszamy na uroczystą Sesję Rady Gminy Wiązowna

W czwartek (18 października) odbędzie się uroczysta Sesja Rady Gminy Wiązowna podsumowującą kadencję 2014 – 2018 w hali sportowej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance przy ul. Napoleońskiej 1. Głównym tematem obrad będzie podsumowanie 4-letniej pracy Rady Gminy i Wójta Gminy. Ponadto rada pochyli się nad trzema projektami uchwał, które dotyczą zmian budżetowych oraz przejęcia działek pod drogę odchodzącą od ul. Letniskowej w Pęclinie. Pod tekstem znajdą Państwo porządek obrad i projekty uchwał.

Sesja, jak zwykle, jest otwarta dla mieszkańców. Zapraszamy 18 października o godz. 16.15 do Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gliniance lub do obejrzenia transmisji z Sesji. Kolejna sesja, zwołana przez Komisarza Wyborczego, to sesja uroczysta rozpoczynająca kadencję 2018 – 2023 Rady Gminy Wiązowna, na którą już dziś serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji w sprawie pracy Rady Gminy Wiązowna udziela Paula Woźnica – pok. 207, tel. 22 512 58 33, kom. (ws. rady) 603 209 701, email: p.woznica@wiazowna.pl