mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Projekt planu ,,Malcanów Mazowiecka – Jeździecka”. Do wglądu od 24 marca

Zrolowane plany architektoniczne
Bez dokumentacji projektowej nie powstanie żadna droga (Foto: pixabay.com)

Informujemy, że w dniach od 24 marca 2022 r. do 14 kwietnia 2022 r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Malcanów Mazowiecka – Jeździecka” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zasięg projektu planu został pokazany na poniższej mapie:

Z treścią projektu będzie można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna
w godzinach pracy Urzędu: pon. 10-18, wt.-pt. 8-16. W okresie wyłożenia projekt planu wraz z prognozą będzie dostępny na stronie www.tuwiazowna.pl oraz www.bip.wiazowna.pl/ w zakładce: Planowanie przestrzenne – Ogłoszenia dotyczące projektów planów miejscowych

Zapraszamy na dyskusję publiczną, dotyczącą projektu ww. planu miejscowego, która odbędzie się
4 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, Wiązowna od godz. 17:00.

Dyskusja publiczna będzie odbywać się z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych związanych
z aktualną sytuacją epidemiczną.

Uwagi do projektu planu będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r.,
w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna dostępnym poniżej.

Więcej informacji udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego: Sławomir Burbicki, tel. 22 512 58 16, e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl; Anna Szafrańska, tel. 22 512 58 17, e-mail: a.szafranska@wiazowna.pl

Projekty miejscowych planów. Wyłożono trzy do wglądu

Rozpoczynamy wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. „Malcanów Jeździecka – Letnia”, „Dziechciniec – Malcanów”, „Wiązowna Kościelna Trakt Lubelski – Gródek”. W przypadku projektu pn. „Malcanów Jeździecka – Letnia” jest to ponowne wyłożenie projektu planu, natomiast projekt pn. „Wiązowna Kościelna Trakt Lubelski – Gródek” obejmuje obszary A i C z uchwały intencyjnej. Obszar B procedowany jest niezależnie. Projekty będą wyłożone w dniach od 23 czerwca do 16 lipca 2021 r.

Zasięg projektów planów zobrazowany został na poniższych mapach:

Projekt miejscowego planu Dziechciniec - Malcanów

Projekt miejscowego planu Malcanów Jeździecka - Letnia

Projekt miejscowego planu Wiązowna Kościelna Trakt Lubelski - Gródek

Treść projektów planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępniona jest poniżej. Z treścią projektów można zapoznać się również w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna w godzinach pracy Urzędu,: pon. 10-18, wt.-pt. 8-16. W okresie wyłożenia projekty planów będą dostępne na stronie www.bip.wiazowna.pl.

Jednocześnie zapraszamy na dyskusje publiczne, dotyczące projektów ww. dokumentów:

  • 6 lipca 2021 r. (wtorek) w Sali Widowiskowej w budynku Pawilonu Ośrodka Kultury, ul. Lubelska 53, Wiązowna od godz. 16:15 – dyskusja publiczna dot. projektu planu „Dziechciniec-Malcanów”;
  • 6 lipca 2021 r. (wtorek) w Sali Widowiskowej w budynku Pawilonu Ośrodka Kultury, ul. Lubelska 53, Wiązowna od godz. 17:15 – dyskusja publiczna dot. projektu planu „Malcanów Jeździecka – Letnia”;
  • 6 lipca 2021 r. (wtorek) w Sali Widowiskowej w budynku Pawilonu Ośrodka Kultury, ul. Lubelska 53, Wiązowna od godz. 18:15 – dyskusja publiczna dot. projektu planu „Wiązowna Kościelna Trakt Lubelski – Gródek”.

Dyskusje publiczne będą odbywać się z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych związanych z aktualną sytuacją epidemiczną.

Przypominamy, że uwagi do projektu planów można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2021 r., w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna dostępnym pod tekstem.

Więcej informacji udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego: Joanna Sarnowska, Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 19, e-mail: j.sarnowska@wiazowna.pl oraz Sławomir Burbicki, Główny Specjalista w Wydziale Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16, e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl

Dyskusja publiczna dotycząca centrum Duchnowa

Zapraszamy na dyskusję publiczną dotyczącą rozwiązań zaproponowanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działki 389 w Duchnowie. Działka ta stanowi teren, na którym obecnie znajduje się biblioteka, świetlica wiejska, plac zabaw oraz boisko. Dyskusja odbędzie się 21 września 2018 o godzinie 18:00 w świetlicy w Duchnowie przy ul. Wspólnej 157. Pod tekstem do pobrania ulotka informacyjna o wydarzeniu.

Więcej informacji udziela Rafał Musiałek, tel. 22 512 58 19, e-mail: r.musialek@wiazowna.pl

Spotkanie będzie efektem konsultacji, które prowadziliśmy przez kilka miesięcy, by ustalić sposób przeznaczenia działki w centrum Duchnowa. Informacje o tym publikowaliśmy na stronie internetowej (tutaj).

To nie pierwszy raz, kiedy o zagospodarowaniu terenu decydują sami mieszkańcy. W 2017 r. przeprowadziliśmy cykl warsztatów poświęconych rozwojowi naszej gminy. Więcej o tym do przeczytania tutaj.

„Malcanów Akacjowa” – wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

W dniach od 7 do 29 czerwca 2018 r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Malcanów Akacjowa”. Zasięg projektu planu obejmuje obszar ograniczony ulicami Mazowiecką, Graniczną, Żwirową, Akacjową i Podleśną, zgodnie z mapą pod tekstem.

Z treścią projektu będzie można się zapoznać w Wydziale Planowania Przestrzennego – Urząd Gminy Wiązowna, parter, pok. nr 5, w godzinach pracy urzędu: pon. 8-18, wt.-pt. 8-16. W okresie wyłożenia projekt planu będzie dostępny również w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.wiazowna.pl) w zakładce: Planowanie przestrzenne/Projekty planów zagospodarowania.

Zapraszamy na dyskusję publiczną dotyczącą projektu planu pn. „Malcanów Akacjowa”, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna od godz. 17.00.

Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2018 r., w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna (dostępnym pod adresem: https://bip.wiazowna.pl/public/?id=181620 )

Więcej informacji o planie udziela:
Sławomir Burbicki
pok. 005
tel. 22 512 58 16
e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl

17 lutego: Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne dotyczące działki w Duchnowie

17 lutego w sobotę o godzinie 17 w świetlicy w Duchnowie przy ul. Wspólnej 157 obędzie się spotkanie podsumowujące przeprowadzone w styczniu konsultacje społeczne dotyczące przyszłego sposobu zagospodarowania działki wraz z budynkiem świetlicy i biblioteki w Duchnowie. Na spotkaniu omówione zostaną pomysły przedstawione przez dorosłych, młodzież, a także dzieci. Porozmawiamy o pomysłach, które można pogodzić jak i o tych, które wzajemnie się wykluczają.  Przedstawiony zostanie także dalszy harmonogram prac nad planem miejscowym. Serdecznie zapraszamy!

https://tuwiazowna.pl/konsultacje-spoleczne-dotyczace-dzialki-duchnowie-przyjdz-zadecyduj/
https://tuwiazowna.pl/konsultacje-spoleczne-w-duchnowie/

Projekt zmiany studium – publiczne wyłożenie

Uprzejmie informujemy, że projekt zmiany studium będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach 15 stycznia do 7 lutego 2018 r., dostępny w tym okresie również w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Planowanie przestrzenne/Zmiana Studium: www.bip.wiazowna.pl.

Jednocześnie zapraszamy na dyskusję publiczną dotyczącą projektu zmiany nr 8 obowiązującego studium Gminy Wiązowna – w dniu 22 stycznia 2018 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna o godz. 17.00. Uwagi do projektu zmiany studium można składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018 roku, na adres ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna lub wysyłając je na adres email: urzad@wiazowna.pl

Zmiana nr 8 studium obejmuje:

  • korektę układu drogowego w gminie Wiązowna dotyczącą dróg istniejących i projektowanych oraz ich hierarchii,
  • z uwagi na sąsiedztwo Warszawy oraz bliską perspektywę budowy dróg tranzytowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym zmiana studium dotyczy obszarów najważniejszych dla wzrostu potencjału inwestycyjnego gminy, położonych wzdłuż projektowanych i istniejących dróg krajowych, z przeznaczeniem ich pod szeroko rozumiane usługi,
  • obszary o kluczowym znaczeniu dla społeczności gminy w tym nieruchomości gminne,
  • aktualizację zasięgu terenu zamkniętego ABW w Emowie.

Prace nad tą częścią studium zostały zaplanowane w maju 2016 r., kiedy Rada Gminy Wiązowna podjęła uchwałę w tej sprawie. Dokument dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.wiazowna.pl

Więcej informacji o zmianie studium udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego, pok. 005:
Jolanta Lipska
tel. 22 512 58 17
email: j.lipska@wiazowna.pl

Rafał Musiałek
tel. 22 512 58 19
email: r.musialek@wiazowna.pl
pok. 005

Wyłożenie projektu planu “Wiązowna – Centrum” – obszar planistyczny ,,A”

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,”Wiązowna – Centrum” – obszar planistyczny ,,A” będzie ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 18.09.2017 r. do 9.10.2017 r. na parterze w Urzędzie Gminy Wiązowna w godzinach pracy Urzędu: pon. 8 – 18, wt. – pt. 8-16. Jest to drugie wyłożenie planu spowodowane przede wszystkim uwzględnieniem uwag złożonych po I wyłożeniu planu i zmian w ewidencji gruntów wraz aktualizacją mapy, na której wykonany jest rysunek planu.
Projekt planu dostępny również będzie od 18 września w BIP Wiązowna w zakładce “Planowanie przestrzenne/projekty planów”.

Zapraszamy na dyskusję publiczną w dniu 25.09.2017 r. (poniedziałek) w Urzędzie Gminy od godz. 17.00. Uwagi do projektu planu można składać do Wójta Gminy Wiązowna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2017 r. a do prognozy oddziaływania na środowisko – do dnia 30.10.2017 r., na adres: Wójt Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna).

Więcej informacji o planie udziela:

Jolanta Lipska
pok. 005
tel. 22 512 58 17
e-mail: j.lipska@wiazowna.pl