Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

„Duchnów Wspólna” i „Duchnów Wspólna II”. Wyłożenie planów

Rozpoczynamy wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. „Duchnów Wspólna” (pierwsze wyłożenie) oraz „Duchnów Wspólna II” (ponowne wyłożenie) wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. Z projektami można zapoznać się od 29 czerwca 2023 r. do 21 lipca 2023 r.

O wyłożeniu informowaliśmy już w tym artykule: „Duchnów Wspólna” i „Duchnów Wspólna II”. Wyłożenie do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów

Zasięgi projektów planów zostały pokazane poniższych schematach:

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Duchnów Wspólna

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Duchnów Wspólna II

 

Treść projektów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępniona jest poniżej. Z dokumentami tymi można zapoznać się także w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna w godzinach pracy Urzędu: pon. 10-18, wt.-pt. 8-16. W okresie wyłożenia projekty planów wraz z prognozami będą dostępne na stronie www.tuwiazowna.pl oraz www.bip.wiazowna.pl/ w zakładce: Planowanie przestrzenne – Ogłoszenia dotyczące projektów planów miejscowych

Jednocześnie zapraszamy na dyskusje publiczne, dotyczące projektów ww. planów:

 • 3 lipca 2023 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59, Wiązowna od godz. 16:30 – dyskusja publiczna dot. projektu planu pn. „Duchnów Wspólna”;
 • 3 lipca 2023 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59, Wiązowna od godz. 17:30 – dyskusja publiczna dot. projektu planu pn. „Duchnów Wspólna II”;

Uwagi do projektów planów można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2023 r., w sposób podany w obwieszczeniu dostępnym poniżej.

Więcej informacji udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego: Monika Bednarczyk, tel. 22 512 58 13, e-mail: m.bednarczyk@wiazowna.pl; Dominika Sorokin, tel. 22 512 58 19, e-mail: d.sorokin@wiazowna.pl.

Siedem projektów miejscowych planów do wglądu w urzędzie. Do 25 lipca

Wyłożyliśmy do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn: „Zakręt – Zachód część B”, „Duchnów – Trakt Brzeski”, „Zakręt-Wschód”, „Polna Bis – obszar planistyczny D”, „Izabela Dębów część B”, „Malcanów Mazowiecka – Jeździecka” oraz projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek inwestycyjnych w gminie Wiązowna część A, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

 Można się z nimi zapoznać do 25 lipca, natomiast ewentualne uwagi do projektów można składać do 12 sierpnia (w sposób podany w obwieszczeniu – pod tekstem).

Poniżej poszczególne projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko znajdą Państwo pod tekstem:

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek inwestycyjnych w gminie Wiązowna

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Duchnów – Trakt Brzeski”

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Izabela Dębów część B”

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Malcanów Mazowiecka – Jeździecka”

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polna Bis – obszar planistyczny D”

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zakręt-Wschód”

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zakręt – Zachód część B”

 

Z treścią projektów można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna w godzinach pracy Urzędu: pon. 10.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00. W okresie wyłożenia projekty planów wraz z prognozami są dostępne na stronie www.tuwiazowna.pl oraz www.bip.wiazowna.pl/ w zakładce: Planowanie przestrzenne – Ogłoszenia dotyczące projektów planów miejscowych

Przypominamy, że dyskusje publiczne, dotyczące projektów ww. planów, odbędą się w następujących terminach:

 1. 5 lipca 2022 r. (wtorek) w Sali Widowiskowej w budynku Pawilonu Ośrodka Kultury, ul. Lubelska 53, Wiązowna od godz. 16.30 do 17.30 – dyskusja publiczna dot. projektu planu „Zakręt – Wschód”;
 2. 5 lipca 2022 r. (wtorek) w Sali Widowiskowej w budynku Pawilonu Ośrodka Kultury, ul. Lubelska 53, Wiązowna od godz. 17.30 – dyskusja publiczna dot. projektu planu „Zakręt – Zachód część B”;
 3. 7 lipca 2022 r. (czwartek) w Sali Widowiskowej w budynku Pawilonu Ośrodka Kultury, ul. Lubelska 53, Wiązowna od godz. 16.30 do 17.30 – dyskusja publiczna dot. projektu planu „Duchnów – Trakt Brzeski”;
 4. 7 lipca 2022 r. (czwartek) w Sali Widowiskowej w budynku Pawilonu Ośrodka Kultury, ul. Lubelska 53, Wiązowna od godz. 17.30 – dyskusja publiczna dot. projektu planu „Izabela Dębów część B”;
 5. 11 lipca 2022 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, Wiązowna od godz. 16.30 do 17.00 – dyskusja publiczna dot. projektu planu dla wybranych działek inwestycyjnych w gminie Wiązowna część A;
 6. 11 lipca 2022 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, Wiązowna od godz. 17.00 do 18.00 – dyskusja publiczna dot. projektu planu pn. „Malcanów Mazowiecka – Jeździecka”;
 7. 11 lipca 2022 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, Wiązowna od godz. 18.00 – dyskusja publiczna dot. projektu planu pn. „Polna Bis – obszar planistyczny D”.

Więcej informacji udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego: Sławomir Burbicki, tel. 22 512 58 16, e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl; Anna Szafrańska, tel. 22 512 58 17, e-mail: a.szafranska@wiazowna.pl

Projekt planu ,,Malcanów Mazowiecka – Jeździecka”. Do wglądu od 24 marca

Zrolowane plany architektoniczne
Bez dokumentacji projektowej nie powstanie żadna droga (Foto: pixabay.com)

Informujemy, że w dniach od 24 marca 2022 r. do 14 kwietnia 2022 r. zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Malcanów Mazowiecka – Jeździecka” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zasięg projektu planu został pokazany na poniższej mapie:

Z treścią projektu będzie można zapoznać się w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna
w godzinach pracy Urzędu: pon. 10-18, wt.-pt. 8-16. W okresie wyłożenia projekt planu wraz z prognozą będzie dostępny na stronie www.tuwiazowna.pl oraz www.bip.wiazowna.pl/ w zakładce: Planowanie przestrzenne – Ogłoszenia dotyczące projektów planów miejscowych

Zapraszamy na dyskusję publiczną, dotyczącą projektu ww. planu miejscowego, która odbędzie się
4 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, Wiązowna od godz. 17:00.

Dyskusja publiczna będzie odbywać się z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych związanych
z aktualną sytuacją epidemiczną.

Uwagi do projektu planu będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r.,
w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna dostępnym poniżej.

Więcej informacji udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego: Sławomir Burbicki, tel. 22 512 58 16, e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl; Anna Szafrańska, tel. 22 512 58 17, e-mail: a.szafranska@wiazowna.pl

Projekty miejscowych planów. Wyłożono trzy do wglądu

Rozpoczynamy wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pn. „Malcanów Jeździecka – Letnia”, „Dziechciniec – Malcanów”, „Wiązowna Kościelna Trakt Lubelski – Gródek”. W przypadku projektu pn. „Malcanów Jeździecka – Letnia” jest to ponowne wyłożenie projektu planu, natomiast projekt pn. „Wiązowna Kościelna Trakt Lubelski – Gródek” obejmuje obszary A i C z uchwały intencyjnej. Obszar B procedowany jest niezależnie. Projekty będą wyłożone w dniach od 23 czerwca do 16 lipca 2021 r.

Zasięg projektów planów zobrazowany został na poniższych mapach:

Projekt miejscowego planu Dziechciniec - Malcanów

Projekt miejscowego planu Malcanów Jeździecka - Letnia

Projekt miejscowego planu Wiązowna Kościelna Trakt Lubelski - Gródek

Treść projektów planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępniona jest poniżej. Z treścią projektów można zapoznać się również w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Wiązowna w godzinach pracy Urzędu,: pon. 10-18, wt.-pt. 8-16. W okresie wyłożenia projekty planów będą dostępne na stronie www.bip.wiazowna.pl.

Jednocześnie zapraszamy na dyskusje publiczne, dotyczące projektów ww. dokumentów:

 • 6 lipca 2021 r. (wtorek) w Sali Widowiskowej w budynku Pawilonu Ośrodka Kultury, ul. Lubelska 53, Wiązowna od godz. 16:15 – dyskusja publiczna dot. projektu planu „Dziechciniec-Malcanów”;
 • 6 lipca 2021 r. (wtorek) w Sali Widowiskowej w budynku Pawilonu Ośrodka Kultury, ul. Lubelska 53, Wiązowna od godz. 17:15 – dyskusja publiczna dot. projektu planu „Malcanów Jeździecka – Letnia”;
 • 6 lipca 2021 r. (wtorek) w Sali Widowiskowej w budynku Pawilonu Ośrodka Kultury, ul. Lubelska 53, Wiązowna od godz. 18:15 – dyskusja publiczna dot. projektu planu „Wiązowna Kościelna Trakt Lubelski – Gródek”.

Dyskusje publiczne będą odbywać się z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych związanych z aktualną sytuacją epidemiczną.

Przypominamy, że uwagi do projektu planów można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2021 r., w sposób podany w obwieszczeniu Wójta Gminy Wiązowna dostępnym pod tekstem.

Więcej informacji udzielają pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego: Joanna Sarnowska, Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 19, e-mail: j.sarnowska@wiazowna.pl oraz Sławomir Burbicki, Główny Specjalista w Wydziale Planowania Przestrzennego, tel. 22 512 58 16, e-mail: s.burbicki@wiazowna.pl