Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Złożyliśmy gratulacje Mistrzom Świata i Polski

Na przedostatniej w tym roku sesji Rady Gminy Wiązowna radni podjęli decyzje dotyczące samorządowych finansów, planów miejscowych oraz dróg gminnych.

Sesję rozpoczęto akcją „Biała Wstążka”, której działania przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Wiązowna Andrzej Cholewa, a także zachęcił do brania udziału w wielu przedsięwzięciach związanych z przeciwdziałaniem przemocy organizowanych w naszej gminie. Dzięki wolontariuszom z Centrum Wolontariatu w Radiówku, wszyscy przybyli na posiedzenie Rady Gminy Wiązowna, mogli dołączyć do akcji poprzez symboliczne przypięcie białej wstążki.

Następnie Rada Gminy Wiązowna pogratulowała młodym mieszkańcom naszej gminy – Nadii Lato i Tymonowi Piwińskiemu – zdobycia Mistrzostwa Świata w kombinacji ośmiu tańców w kategorii U12 oraz Bartkowi Zgutce i jego partnerce Mai Dąbrowskiej zajęcia pierwszego miejsca na Mistrzostwach Polski w tańcach standardowych w kategorii Junior 2.

W dalszej części radni zdecydowali o zmianach budżetowych, wynikających z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 316 026,96 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwiększony został także plan wydatków o kwotę 26 000 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup dwóch wiat przystankowych do Góraszki oraz Kącka.

Podjęto także uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu. Następnie radni zdecydowali uznać skargę złożoną na Wójta Gminy Wiązowna za bezzasadną oraz zdecydowali o sposobie załatwienia petycji dotyczącej poparcia zmiany programu ochrony powietrza uchwalonego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Rada Gminy Wiązowna nie była w stanie ocenić, czy petycja skierowana do Marszałka Województwa Mazowieckiego jest zasadna i z tego powodu nie wypowiedziała się w tej sprawie. Po przeanalizowaniu petycji i zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada uznała, że petycja nie zasługuje na uwzględnienie.

W związku z aktywnym działaniem gminy w akcjach prozdrowotnych, radni przyjęli wieloletni program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Wiązowna na lata 2023-2027”. Wdrożenie programu edukacyjnego połączonego ze szczepieniami przeciwko HPV w populacji dziewcząt oraz chłopców, obniży w przyszłości zachorowalność na nowotwory wśród mieszkańców Gminy Wiązowna.

Rada uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Polna Bis – obszar planistyczny D” i zdecydowała o przystąpieniu do sporządzenia trzech kolejnych miejscowych planów pn. „Emów Nadwiślańczyków – Radiówek”, „Wiązowna Kościelna – ulica Kościelna” oraz „Majdan – Góraszka Bis”. Przyczynią się one do efektywniejszego zagospodarowania terenu w sposób spójny z sąsiadującymi obszarami m.in. o funkcje związane z logistyką.

Rada wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości położonych w Malcanowie, Dziechcińcu i Bolesławowie. Nadano także nazwy ulic: „Nadziei”, „Wilcza” i „Kormoranów” w Boryszewie, „Łopianu” w Gliniance oraz „Hortensji” w Góraszce. Rada jednogłośnie zdecydowała o nie podjęciu uchwały dotyczącej nazwy ulicy w Kącku.

Na koniec radni zajęli się uchwałą w sprawie określenia wysokości zwrotu kosztu przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców z terenu gminy Wiązowna do placówek oświatowych. Gmina jest zobowiązana do zapewnienia niepełnosprawnym młodym mieszkańcom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

„Biała wstążka” 2022. Każdy ma supermoc

Kampania "Biała wstążka" w Gminie Wiązowna odbędzie się już po raz czwarty.
Kampania "Biała wstążka" w Gminie Wiązowna odbędzie się już po raz czwarty.

„16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć” to międzynarodowa akcja, której celem jest eliminacja przemocy. Jednym z jej elementów jest kampania „Biała wstążka”, którą po raz czwarty będziemy organizować w naszej gminie. Już dziś zapraszamy wszystkich do udziału i w dniach od 25 listopada do 10 grudnia do przypięcia białej wstążki jako znaku naszego sprzeciwu wobec przemocy.

Już po raz czwarty na terenie gminy Wiązowna odbędzie się akcja „Biała wstążka”. W ubiegłym roku, mimo trwającej pandemii, udało się nam wspólnie zorganizować ponad 100 różnego rodzaju działań! Tym razem naszą akcję organizujemy pod hasłem „Moc jest w nas!”. Zapraszamy wszystkich do dołączenia.

Jeśli kierujesz instytucją publiczną, działasz w organizacji pozarządowej czy wspólnie ze znajomymi chcesz zrobić coś, co można włączyć do gminnej kampanii, zgłoś się do nas. Propozycje można przesyłać na adres: i.trzaska@wiazowna.pl. Dołączymy je do harmonogramu wydarzeń, które publikujemy na naszej stronie oraz w wydarzeniu na FB.

Kampania „16 dni akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć” trwa od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka). Jednym z elementów Białej wstążki jest ogólnoświatowa akcja angażująca mężczyzn, ale nie tylko, do włączenia się w działania przeciw przemocy wobec kobiet.

Kampanię zainicjowano w 1991 r. w Kanadzie, po wydarzeniach, do jakich doszło z 6 grudnia 1989 r. w Montrealu. Wtedy to Marc Lepine zastrzelił 14 studentek. Po masakrze ok. 100 tys. mężczyzn na znak sprzeciwu wobec jakiejkolwiek przemocy wobec kobiet przypięło do ubrań białą wstążkę. Co roku w rocznicę tych wydarzeń odbywają się kampanie, przemarsze i akcje pod znakiem białej wstążki.

Wszystkie informacje o kampanii dostępne będą od 25 listopada do 10 grudnia na stronie www.tuwiazowna.pl i na stronach organizatorów. Jak co roku w akcji biorą udział wszystkie nasze jednostki i placówki oświatowe. Harmonogram akcji dostępny jest pod tekstem.

Ogłosiliśmy już konkurs plastyczny pod hasłem “Moc jest w nas!”. Prace można składać do 28 listopada w Urzędzie Gminy Wiązowna. Więcej informacji na jego temat oraz regulamin można znaleźć w tekście: IV Konkurs #LepiejPrzytul “Moc jest w nas!”. Zgłoś pracę

Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego ogłosiła konkurs na film. Jego tematem przewodnim jest hasło „Gdy widzę przemoc, wyzwalam dobrą supermoc”. Prace konkursowe należy dostarczyć do 5 grudnia do placówki w Malcanowie.

Więcej informacji na temat akcji “Biała wstążka” udziela Izabela Trzaska, Wydział Sprawa Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: i.trzaska@wiazowna.pl

IV Konkursu LepiejPrzytul