bip wiązowna bip wiązowna Polska Fundusze EU Czyste powietrze Rodo Ochrona Danych Osobowych
logo nagłówek
szukaj
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wiązowna. Pieniądze dla CUS

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Grupa osób siedząca na sali
Radni podczas Sesji Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na nadzwyczajnej sesji – 10 czerwca – radni gminni spotkali się, by podjąć kolejne ważne decyzje dla samorządu gminnego. Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Głównym powodem zwołania nadzwyczajnej sesji była konieczność dokonania zmian budżetowych. Zwiększono plan wydatków o 600 000 zł, a wynikło to z konieczności ogłoszenia przetargu na modernizację budynku i adaptację pomieszczeń na potrzeby utworzonego w Radiówku Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.

Ponadto, w związku z pozytywną decyzją, jaką uzyskaliśmy z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na wydłużenie okresu realizacji projektu „Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna”, zmniejszono plan wydatków budżetowych o 6 845 295,33 zł, a środki i realizację zadania przeniesiono na 2022 r.

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Centrum Usług Społecznych zamiast GOPS. Od maja 2021 r. rozszerzamy działalność

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radiówku
Centrum Usług Społecznych powstało, aby wspomagać mieszkańców gminy (Foto: UG Wiązowna)

Prawie 3,2 mln zł – tyle otrzymaliśmy dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki tym funduszom nasz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekształci się w nowoczesne Centrum Usług Społecznych. Nowa instytucja będzie zajmować się nie tylko pomocą społeczną, ale także ochroną zdrowia czy edukacją.

Gmina Wiązowna otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 124 999,65 zł  na utworzenie Centrum Usług Społecznych. Powstanie ono poprzez przekształcenie naszego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który ma siedzibę w Radiówku. CUS rozpocznie swoją działalność w maju 2021 r.

Budynek w Radiówku zostanie dostosowanych do potrzeb nowego centrum i jednostek w nim działających. Pojawi się m.in. Biuro Obsługi Mieszkańca, w którym będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat różnego rodzaju usług społecznych świadczonych na terenie naszej gminy, uzyskać pomoc lub załatwić sprawę. Na adaptacje CUS wydamy prawie 400 tys. zł.

Na początku w ramach programu przygotujemy dokładną analizę potrzeb naszych wszystkich mieszkańców. W oparciu o nią opracujemy katalog usług, z jakich będzie można skorzystać w ramach Centrum. Obok podejmowanych już działań, mających na celu udzielenie pomocy, CUS będzie aktywny w innych, nowych obszarach, np. kulturze, edukacji, profilaktyce zdrowotnej czy rekreacji. Szczególną uwagą zostaną objęte m.in. osoby starsze i niepełnosprawne, bezrobotni, a także całe rodziny, które wymagać będą pomocy lub specjalistycznego wsparcia.

Dzięki działalności centrum, usługi społeczne staną się szerzej dostępne dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, a my będziemy w stanie trafniej i w sposób bardziej kompleksowy odpowiadać na rosnące i zmieniające się potrzeby osób samotnych, rodzin i całych społeczności lokalnych.

Więcej informacji o projekcie udziela Małgorzata Łysik – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie, tel. 22 780 46 59, e-mail: gops@wa.home.pl