Portal Mapowy Wiazowna Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct PSE Czyste powietrze
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska Fundusze EU
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Wzorowa gmina logo

Dofinansowane dla Klubu “Senior+” w Woli Karczewskiej

Seniorzy z Klubu "Senior+". Grupa starszych osób trzyma w rękach kwiaty papieru. W tle szafa, przesuwane drzwi. Napisy: Klub Seniora Wola Karczewska, Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna
Seniorzy z Klubu "Senior+"

Gmina Wiązowna jest beneficjentem programu "Senior+". Na zapewnienie funkcjonowania Klubu "Senior+" w Woli Karczewskiej w 2023 r. przyznano dotację w wysokości 46 960 zł.

Całkowita koszt utrzymania Klubu to 261 284 zł. Jednostką organizacyjną gminy, w ramach której działa Klub “Senior+”, jest Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.

Seniorzy z terenu naszej gminy od pięciu lat mają w Woli Karczewskiej swój azyl, jak sami mówią „swój drugi dom”. Początkowo Klub działał pod auspicjami Stowarzyszenia Seniorów „Bądźmy Razem. Pod koniec 2018 r. gmina przystąpiła do programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Senior+”. Wtedy to powstała nowa struktura Klubu w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie (obecnie Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna).

 Klub „Senior+” organizuje zajęcia dla grupy 24 osób w wieku 60+, trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki) w godz. 12.15-19.00. Klub jest bardzo ważnym miejscem na mapie gminy, niezwykle potrzebnym osobom, które czują się samotne, wykluczone społecznie. Klub oprócz tego, że oferuje zajęcia z fizjoterapii i różne rodzaje rękodzieła, to co ważniejsze, przywraca wiarę w siebie, w swoje umiejętności, potrzebę bycia użytecznym w społeczności lokalnej i aktywizuje naszych seniorów fizycznie, psychicznie i społecznie. Dowóz seniorów do i z Klubu zapewnia gmina.  

Aktualności w Klubie można obejrzeć na facebooku pod adresem: @klubseniorwiazowna, a chętnych do uczestnictwa zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Centrum Usług Społecznych w Radiówku lub z kierownikiem Klubu “Senior+”. 

Klub “Senior+”. Już pięć lat razem! 

Klub „Senior+” z Woli Karczewskiej obchodził swoje piąte urodziny. Jego uczestnicy oraz zaproszeni goście spotkali się 21 września, by wspólnie świętować okrągłą rocznicę.

Były życzenia, tort, występy artystyczne. Atrakcją wieczoru był recital aktora Stanisława Górki. Oprócz pięknych piosenek, podarował klubowiczom również płyty ze swoimi utworami. Wspaniały wieczór zakończył się tańcami oraz wspólnym śpiewaniem przy akompaniamencie Piotra Michalczyka

Seniorzy tak mówią o swoim Klubie: „Cieszymy się, że go mamy. Możemy porozmawiać, miło spędzić czas, nie być samotnym w domu”; „Wycieczki – uwielbiamy wyjazdy. Gramy w gry, mamy wiele atrakcyjnych zajęć”; „Rozmawiamy, nawiązujemy relacje. Mamy koleżanki i kolegów, z którymi zawsze możemy porozmawiać, również telefonicznie”. 

Seniorzy z terenu naszej gminy od pięciu lat mają w Woli Karczewskiej swój azyl, jak sami mówią „swój drugi dom”. Początkowo Klub działał pod auspicjami Stowarzyszenia Seniorów „Bądźmy Razem. Pod koniec 2018 r. gmina przystąpiła do programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Senior+”. Wtedy to powstała nowa struktura Klubu w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie (obecnie Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna). Kierownikiem Klubu w latach 2018-2020 była Justyna Nagiel, a od 2020 r. jest nim Dorota Czermińska. 

 Klub „Senior+” organizuje zajęcia dla grupy 24 osób w wieku 60+, trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki) w godz. 12.15-19.00. Klub jest bardzo ważnym miejscem na mapie gminy, niezwykle potrzebnym osobom, które czują się samotne, wykluczone społecznie. Klub oprócz tego, że oferuje zajęcia z fizjoterapii i różne rodzaje rękodzieła, to co ważniejsze, przywraca wiarę w siebie, w swoje umiejętności, potrzebę bycia użytecznym w społeczności lokalnej i aktywizuje naszych seniorów fizycznie, psychicznie i społecznie. Dowóz seniorów do i z Klubu zapewnia gmina.  

Aktualności w Klubie można obejrzeć na facebooku pod adresem: @klubseniorwiazowna, a chętnych do uczestnictwa zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Centrum Usług Społecznych w Radiówku lub z kierownikiem Klubu “Senior+”. 

Dorota Czermińska 

Logo senior +
Logo senior +

Sesja Rady Gminy. Nowe zadania i inwestycje

Sesja Rady Gminy Wiązowna. Grupa osób siedząca na sali
Radni podczas Sesji Rady Gminy Wiązowna (Foto: UG Wiązowna)

Na lutowej sesji Rada Gminy Wiązowna przyjęła 11 uchwał. Zdecydowała o przyznaniu pomocy finansowej Powiatu Otwockiego na budowę drogi, a dla Miasta Otwocka – na remont mostu. Po dyskusji o jakości działań policjantów, radni zdecydowali też o wsparciu finansowym dla Posterunku Policji w Wiązownie. Sesja odbyła się w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna.

Na początku sesji radni zajęli się zmianami budżetowymi. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 364 645 zł w związku z otrzymanym z Urzędu Skarbowego zwrotem podatku VAT za październik oraz grudzień 2021 r. Zwiększony został także plan wydatków o kwotę 142 000 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na dostosowanie drogi powiatowej nr 2707W ul. Malowniczej. Dzięki temu będzie mógł poruszać się nią autobus, po uruchomieniu linii Kąck – Józefów. Plan wydatków zwiększy się także o sumę 150 000 zł. Będzie to pomoc finansowa dla samorządu Miasta Otwock, który przeznaczy je na modernizację mostu na rzece Świder w ul. Mostowej w Mlądzu. 

Następnie radni rozpatrzyli złożoną skargę na działalność Wójta Gminy Wiązowna. Chodzi o, zdaniem skarżącego, nienależyte utrzymywanie urządzenia wodnego. Skargę uznali za bezzasadną. Radni zdecydowali również o przyjęciu zmian w uchwale dotyczącej przyznawania diet sołtysom oraz zwrotu kosztów ich podróży służbowych w związku ze zmianami, zaproponowanymi przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. 

Radni zgodzili się na nabycie przez gminę nieruchomości położonych w Kącku, Duchnowie oraz w Kruszówcu. Uchwały są odpowiedzią na przekazanie odpłatnie nieruchomości przez właścicieli z przeznaczeniem na pętlę autobusową w Kącku oraz nieodpłatnie z przeznaczeniem na drogę oraz obszar zalesiony. 

Na koniec radni poparli pomysł przedłużenia na kolejne 5 lat finansowania dodatkowego etatu dzielnicowego na wiązowskim posterunku. Dzień wcześniej, podczas wspólnego posiedzenia komisji, zwrócili się do przedstawicieli policji z m.in. pytaniami o przekształcenie posterunku w komisariat, a także przedstawili uwagi swoje, sołtysów i mieszkańców do pracy policjantów. Dotacja samorządu gminnego ma pomóc w podniesieniu jakości pracy policjantów oraz być argumentem w dyskusji z władzami stołecznymi nad rozwojem posterunku w kolejnych latach. 

Podjęte uchwały znajdą Państwo pod tekstem. Szczegółowych informacji o sesji udziela Dominika Twardziak – Wydział Spraw Społecznych, tel. 22 512 58 33, e-mail: d.twardziak@wiazowna.pl.

Klub “Senior+” w Woli Karczewskiej. Dotacja na działania

Gmina Wiązowna otrzymała dotację na działalność Klubu “Senior+” w Woli Karczewskiej.

Gmina Wiązowna jest beneficjentem programu “Senior+”. Pomiędzy Gminą a Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim zawarto umowę, przyznającą dotację w wysokości 51 264 zł. Całkowita kwota to 148 330 zł.

Jednostką organizacyjną gminy, w ramach której działa Klub “Senior+”, jest Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna.

Na górze biało-czerwona flaga i godło Polski.Pod spodem napis: dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Klub “Senior+” w odwiedzinach u “Marianny”

W Majdanie odbyło się miłe spotkanie podopiecznych Domu Opieki „Marianna” z seniorami z Klubu „Senior+” z Woli Karczewskiej.

Seniorzy przyjechali do „Marianny” z prezentami – własnoręcznie wykonanymi kolorowymi sercami z wikliny papierowej, a także z przygotowanym specjalnie na tę okazję programem artystycznym. Goście z Klubu „Senior+” recytowali wiersze i śpiewali piosenki biesiadne. Do śpiewu dołączyli mieszkańcy kliniki.

Był też wspólny poczęstunek, m.in. przygotowane przez gospodarzy serniczki na zimno i babeczki. Podopieczni ośrodka odwdzięczyli się za tę wizytę pamiątkowymi kartkami – zrobionymi oczywiście własnoręcznie.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Dorota Czermińska, Justyna Fulczyńska-Denarska

Dzienny Dom i Klub “Senior+”. Pożegnanie lata

Seniorzy z z Dziennego Domu " Senior+" oraz Klubu "Senior+" z Woli Karczewskiej podczas wspólnego ogniska
Seniorzy z z Dziennego Domu " Senior+" oraz Klubu "Senior+" z Woli Karczewskiej podczas wspólnego ogniska

Seniorzy z Dziennego Domu “Senior+” oraz Klubu “Senior+” w Woli Karczewskiej wykorzystali ostatnie piękne dni wakacji i zorganizowali pożegnanie lata.

W czasie wspólnego spotkania przy ognisku nie zabrakło gitary, śpiewów oraz sąsiedzkich rozmów. Był czas na omówienie kolejnych wspólnych inicjatyw, w tym działań charytatywnych.

Wszystkim dziękujemy za fantastyczne spotkanie.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl

Krystyna Motyka

Logo Senior+. Po lewej stronie pomarańczowy domek z wpisanym sercem, po prawej napis Senior +

“Senior+” w Woli Karczewskiej. Pracownicy szyją maseczki

Maszyna do szycia. Stopka z igłą
To kolejny kurs szycia organizowany przez LGD Natura i Kultura (Foto: pixabay.com)

Razem możemy więcej! Pracownicy Dziennego Domu “Senior+” oraz Klubu “Senior +” w Woli Karczewskiej rozpoczynają produkcje maseczek ochronnych.

Maseczki powędrują do naszych seniorów, ale też do mieszkańców naszej gminy oraz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie.

Planujemy dostarczyć maseczki przed Wielkanocą, oczywiście w bezpieczny sposób.

Nasz pomysł i chęć działania poparły władze Gminy Wiązowna, które zakupią odpowiednie materiały.

Rozpoczynamy szycie!

Krystyna Motyka

Foto: pixabay.com

Klub „Senior+”. Oranżeria zyskała taras

Zdjęcie tarasu Klubu "Senior+"

Nasi seniorzy z Klubu „Senior+” oraz z Dziennego Domu „Senior+” z Woli Karczewskiej od niedawna mogą raczyć się kawą, herbatą lub chłodną lemoniadą na nowym tarasie dobudowanym do oranżerii.

Od stycznia nasi seniorzy mogą już cieszyć się urokami oranżerii, która stała się głównym pomieszczeniem Klubu “Senior+” działającego przy Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej. Seniorzy mogą tu spędzać razem czas pod opieką m.in. fizjoterapeuty. Wartość zrealizowanej w 2018 r. – a oddanej w tym roku do użytkowania – inwestycji wyniosła 187 tys. zł (w tym dotacja z MRPiPS  to blisko 147 tys. zł).

W ramach środków inwestycyjnych zaplanowanych na ten rok dla Klubu „Senior+” przy oranżerii wykonano taras kawowy, z którego seniorzy z klubu, jak również z Dziennego Domu „Senior+”, mogą korzystać w upalne dni.

Drewniane zadaszenie zyskało podest z kostki brukowej. Rozbudowano instalację elektryczną, zakupiono girlandy świetlne oraz kwietniki. Całość inwestycji wyniosła prawie 19 tys. zł.

“Ja w Internecie”. Seniorzy się szkolą

Seniorzy Dziennego Domu „Senior+” oraz Klubu „Senior+” z Woli Karczewskiej zgłębiają tajniki sieci, biorąc udział w szkoleniu „Ja w Internecie” o tematyce „Moje finanse i transakcje w sieci”.

Podczas zajęć, które potrwają do końca maja, uczestnicy poszerzą znacznie wiedzę na temat internetu. Dzięki zdobytym informacjom oraz praktycznym ćwiczeniom sprawniej będą poruszać się po sieci oraz usprawnią swoje działania z zakresu własnych finansów (dokonywanie przelewów, pobieranie rachunków itd.). Seniorzy nauczą się również, jak założyć i korzystać z Profilu Zaufanego.

Seniorzy posiadają stały dostęp do komputera z przyłączem sieciowym. Dzięki temu zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli na co dzień wykorzystywać w trakcie pobytu w jednostce.

Info z: tukontakt@wiazowna.pl
Krystyna Motyka

 

senior plus logo

„Senior+” z wizytą u dzieci z Klubu „Razem z Nami”

Seniorzy z Klubu „Senior+”, działającego w ramach GOPS w Wiązownie, bardzo chętnie angażują się w różne inicjatywy i akcje. Tym razem z okazji międzynarodowego miesiąca autyzmu przygotowali przedstawienie pt. „Trzy świnki”, a jego premiera odbyła się przed niezwykłą publicznością.

A były nią dzieci uczestniczące w zajęciach Klubu „Razem z Nami”, działającego przy Stowarzyszeniu Krokus-Wiązowna. Przedstawienie zostało bardzo ciepło przyjęte przez najmłodszych widzów, którzy bez problemu zapamiętali morał bajki i długo jeszcze o niej rozmawiali. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również kukiełki, biorące udział w przedstawieniu, przygotowane przez seniorów podczas warsztatów rękodzielniczych.

Dzieci bardzo szybko przejęły inicjatywę w tworzeniu bajek, a kukiełki posłużyły do odegrania nowej wersji opowieści. Znalazł się również czas na wspólną zabawę, działania oraz symboliczne śniadanie wielkanocne przygotowane – tym razem – przez dzieci dla seniorów.

Oczywiście, to nie koniec działań międzypokoleniowych i  niespodzianek przygotowanych przez seniorów dla najmłodszych, ale o tym już wkrótce.

Info z: tukontakt@wiązowna.pl
Justyna Nagiel