mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

Spółka Wodna „Południe”

19 czerwca powołano Spółkę Wodną „Południe”. Utworzyli ją mieszkańcy Rzakty, Czarnówki i Bolesławowa. Na razie jest ich 17, ale spółka zaprasza kolejnych właścicieli nieruchomości do członkostwa w spółce. Prezesem została Wioleta Deczewska, jej zastępcą Paweł Lechnik, a sekretarzem Ryszard Wrześniewski (sołtys Czarnówki). W zarządzie zasiądą też Andrzej Ostrowski i Jan Rokicki. W zebraniu wzięli udział wójt Janusz Budny, radny Wojciech Doman i sołtys Stanisław Smolak.

Mieszkańcy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i zająć się regulacją rowów i drenaży. Jeśli na danym terenie nie działa spółka wodna, obowiązek utrzymania urządzeń wodnych spoczywa na właścicielu terenu. Jak jest realizowany? – to widzimy szczególnie wiosną, gdy z zarośniętych, często nawet zasypanych rowów melioracyjnych na drogi wylewa się woda, a podwórka i domy są zalewane

O tym, jak działają spółki wodne w gminie, pisaliśmy w serwisie i czasopiśmie „Powiązania”. Mamy nadzieję, że tam, gdzie spółek jeszcze nie ma, a stosunki wodne nie są uregulowane, będą powstawać kolejne spółki. Gmina co roku przekazuje na ich działalność dotacje, o środki mogą ubiegać się także od samorządu powiatowego czy wojewody.

Informacji w sprawie Spółek Wodnych udziela Przemysław Kaźmierczak, tel. 22 512 58 21, e-mail: p.kazmierczak@wiazowna.pl

Opinia o ubiegłorocznym budżecie

Wiele inwestycji, które w zeszłym roku zostało przeprowadzonych w naszej gminie nie udałoby się bez ścisłej współpracy rady gminy oraz sołtysów z wójtem i urzędnikami.

W wydaniu okolicznościowym “Powiązań” mogą przeczytać Państwo opinię radnych na temat sposobu funkcjonowania samorządu i realizacji budżetu w zeszłym roku. Żeby lepiej budować strategię rozwoju naszej gminy, w tym roku o ocenę pracy samorządu poprosiliśmy także Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

Poniżej przedstawiamy opinię Sołtysa.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Chcesz pozbyć się śmieci wielkogabarytowych?

Już w sierpniu odbędzie się zbiórka odpadów gabarytowych i elektrośmieci, na którą można zapisać się już dziś lub co najmniej 2 dni przed wyznaczonym terminem wywozu dla danego rejonu, telefonicznie: 22 512 58 24/25 lub pisemnie na adres: a.sawinska@wiazowna.pl.
W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości oraz telefon kontaktowy. Odpady należy wystawić przed posesję.

Terminy:
8 sierpnia – sektor I
Bolesławów, Czarnówka, Glinianka, Kopki, Kruszówiec, Lipowo, Poręby, Rzakta, Wola Ducka, Wola Karczewska

9 sierpnia – sektor II
Duchnów, Izabela, Majdan, Michałówek, Zagórze, Zakręt

11 sierpnia – sektor III
Dziechciniec, Emów, Radiówek, Rudka, Kąck, Malcanów, Pęclin, Żanęcin

12 sierpnia – sektor IV
Boryszew, Góraszka, Stefanówka, Wiązowna, os. Parkowe

Odpady z nieruchomości niezgłoszonych, niestety, nie będą odbierane.

Zapraszamy na zebrania sołeckie. Fundusz do podziału!

Już wkrótce rozpocznie się w naszej gminie cykl zebrań sołeckich, na których mieszkańcy będą podejmowali decyzje w sprawie rozdysponowania funduszy sołeckich. Informowaliśmy o nich w “Powiązaniach” oraz wysyłając pocztą ulotki do Państwa domów.

Każde sołectwo ma do rozdysponowania inną kwotę. Jest ona zależna m. in. od liczby mieszkańców.  Zachęcamy Państwa do udziału w tych zebraniach i wspólnego podejmowania decyzji dotyczących tych pieniędzy. Przed zebraniem warto w urzędzie sprawdzić, czy pomysł, który chcą Państwo zrealizować z funduszu sołeckiego jest prawnie dopuszczalny. Warto też z pomocą urzędników wycenić planowaną inwestycję. Wtedy łatwiej podejmować decyzje już na zebraniu sołeckim.

Koordynatorem ds. funduszu sołeckiego jest Justyna Sadkowska – podinspektor w Wydziale Inwestycji
pok. 212
tel. 22 512 5 864, kom. 601 901 509
email: j. sadkowska@wiazowna.pl

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Wiązowna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących trzech projektów dokumentów na przyszłe lata:

  1. Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok;
  2. Wieloletniego programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2022;
  3. Uchwały Rady Gminy Wiązowna w/s powołania Rady Seniorów.

Projekty tych dokumentów mogą Państwo znaleźć poniżej. Wypełnione formularze konsultacyjne prosimy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna lub przesyłać mailowo na adresy urzad@wiazowna.pl (w/s Rady Seniorów) i m.bialek@wiazowna.pl (w/s programów współpracy z organizacjami pozarządowymi).

Formularz konsultacyjny do projektu uchwały Rady Gminy pod tekstem.

Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym w Otwocku

W siedzibie Urzędu Skarbowego w Otwocku, przy ul. Matejki 4 w dniu 16 kwietnia 2016, w godzinach 9:00-13:00 będzie zorganizowany “Dzień Otwarty” dla podatników rozliczających się z dochodów uzyskanych w 2015 r. W tym dniu można uzyskać informację w zakresie zagadnień podatkowych związanych z rozliczeniem rocznym podatku dochodowego, pobrać formularze i broszury informacyjne oraz złożyć zeznanie podatkowe.

Elektrośmieci wymień na rośliny

Chcesz pozbyć się starej lodówki? Nie wiesz co zrobić z psującą się pralką? Wszystkie stare sprzęty AGD i zużytą elektronikę możesz wymienić 23 kwietnia na rośliny. Zbiórka pod hasłem „Elektrośmieci z gminy wymień na rośliny” odbędzie się podczas EKO Pikniku Rodzinnego w Zakręcie organizowanego w ramach obchodów światowego Dnia Ziemi.

Informacji udziela: Wydział Ochrony Środowiska tel.: 22 512 58 27, e-mail: p.zurawska@wiazowna.pl

Wkrótce konsultacje w sprawie statutów sołeckich

Rada Gminy podjęła uchwałę ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów jednostek pomocniczych gminy Wiązowna (sołectw).

Projekty statutów sołectw i osiedli zostały opracowane przez doraźną Komisję ds. opracowania statutów sołectw i osiedli. Obowiązujące dziś statuty są niedopasowane do zakresu działań sołectw i obowiązującego dziś prawa.

Podstawowe zmiany w statutach to:

1) określono granice i obszar jednostek pomocniczych;
2) w opisie zadań jednostki pomocniczej oraz określenia sposobu ich realizacji, poprzez ich większe uszczegółowienie oraz rozszerzenie;
3) uszczegółowienie kompetencji zebrania wiejskiego;
4) w zakresie liczby osób uprawnionych do złożenia wniosku o zwołanie zebrania z 1/10 na 5% ;
5) nadanie uprawnień Wójtowi do zwołania zebrania w szczególnych przypadkach;
6) uszczegółowiono terminy powiadamiania mieszkańców o terminach zebrań;
7) uszczegółowiono zasady i tryb wyboru i odwołania sołtysa i rady sołeckiej oraz określono zasady głosowania;
8) ustalono zasady i tryb wnoszenia protestów wyborczych;
9) uszczegółowiono zasady gospodarowania mieniem i gospodarką finansową sołectwa/osiedla, w tym funduszu sołeckiego;
10) wprowadzono zapisy dotyczące nadzoru i kontroli na działalnością organów sołectwa/osiedla.

Głównym celem projektowanych rozstrzygnięć jest usprawnienie funkcjonowania jednostek pomocniczych oraz stworzenie możliwości do większego zaangażowania mieszkańców w życie zamieszkiwanej jednostki, a także kształtowanie postaw obywatelskich.

Kolejnym etapem będzie ogłoszenie i przeprowadzenie konsultacji przez Wójta. Wtedy będzie można zapoznać się z projektami statutów i wypowiedzieć się na temat proponowanych zmian i rozwiązań. To będą pierwsze konsultacje przeprowadzone na podstawie nowych zasad. Będą proste i przejrzyste.

Podział funduszu sołeckiego

Zebranie w Bolesławowie (25-go września) zakończyło cykl spotkań mieszkańców naszej gminy ws. podziału środków z funduszu sołeckiego. Na zebranie przybyło 14 mieszkańców, którzy zdecydowali, aby środki przeznaczone dla sołectwa pozostawić w budżecie gminy i przeznaczyć podobnie jak sąsiedzi z Czarnówki na dotację dla powiatu na budowę chodnika przy drodze biegnącej z Glinianki do Bolesławowa.

Mieszkańcy pragną aby chodnik powstał jak najszybciej, gdyż zapewni przede wszystkim bezpieczne dojście dzieci i młodzieży do szkoły, marzą również o komunikacji. Zebrani zaproponowali, aby kilka kursów nowej linii L 20 zajeżdżało do Bolesławowa. Kolejną poruszoną sprawą było oświetlenie końcowego odcinka ul. Bażantowej w kierunku Rzakty. W tej sprawie postanowiono złożyć wniosek do budżetu  na przyszły rok.

Pozostałe wnioski dotyczyły głównie, koszenia poboczy, wycinki drzew znajdujących się w poboczach dróg i nadmiernej prędkości użytkowników drogi powiatowej oraz niebezpiecznych wyjazdów na nią. Zebranie odbyło się w miłej atmosferze a mieszkańców gościł sołtys Waldemar Moniak.