mapa button pieed button pieed button
logo nagłówek
szukaj bip wiązowna bip wiązowna Rodo Ochrona Danych Osobowych Polska
=
logo mniejsze
logo wiązowna

Infolinia urzędu:
22 512 58 00

e-mail:
urzad@wiazowna.pl

Logo Teraz Polska

155. rocznica Bitwy pod Porębami – weź udział w przemarszu historycznym

155 rocznica Bitwy pod Porębami

3 marca odbędą się uroczystości związane z 155. rocznicą bitwy pod Porębami.

Program uroczystości:

Poręby:
10:00 Część oficjalna – Poręby, Kapliczka upamiętniająca bitwę
10:30 Przemarsz trasą powstańczą
Trasa Przemarszu: Poręby – Glinianka – Malcanów – Żanęcin – Emów (szczegóły na plakacie powyżej)

Oddział powstańczy Ziemi Stanisławowskiej dowodzony przez pułkownika Ziemomysła Kuczyka w sile około 250 piechurów i 60 jeźdźców odparł atak przeważających sił rosyjskich. Następnie powstańcy przeszli nad Świder (w okolicę Mlądza – Emowa), gdzie nad rzeką pochowali poległych towarzyszy. Po oficjalnych uroczystościach przy tablicy upamiętniającej bitwę (w Porębach), oddział złożony z rekonstruktorów w strojach z epoki Powstania Styczniowego, pokona tę samą trasę, którą szli powstańcy 155 lat wcześniej. Punktem docelowym będzie mogiła i pomnik Powstańców nad rzeką Świder w Emowie.

W trakcie marszu odwiedzimy miejsca związane z wydarzeniami historycznymi, które miały miejsce na terenie naszej gminy, między innymi krzyż w Rudce upamiętniający inne wydarzenie z 1863 roku – odbicie siłą wcielonych do armii carskiej Polaków (brańców) przez oddział majora Józefa Jankowskiego (miało to miejsce 25 maja 1863).

Zaplanowanych jest kilka postojów m.in.: w Gliniance na błoniach przykościelnych, gdzie nastąpi odtworzenie potyczki, przy malcanowskiej Lagunie, aby spotkać się przy ognisku, oraz w Emowie w celu złożenia wieńców przy pomniku Powstańców.
Zapraszamy wszystkich do udziału zarówno w uroczystościach, jak i w samym przemarszu historycznym. Można przemaszerować z rekonstruktorami wybrany fragment trasy. Strój historyczny nie jest obowiązkowy!

Zapraszają organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie oraz Projekt Historyczny „Konspiracja”.

Świetlica w Porębach odzyska swoją świetność

Dawny budynek remizy strażackiej w Porębach zostanie zaadaptowany na świetlicę. W tym roku rozpoczną się wstępne prace projektowe, inwentaryzacja i ekspertyza obiektu. O dalsze fundusze będziemy ubiegać się w LGD Natura i Kultura. Remont świetlicy w Porębach to część gminnego planu, który zakłada modernizację, a tam, gdzie to niemożliwe – budowę sieci gminnych świetlic.

Fundusz sołecki na 2018 r. podzielony

W sierpniu i wrześniu odbyło się 30 zebrań sołeckich w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2018 r. W spotkaniach udział wzięło 554 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Do podziału było 830 722,40 zł.

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, przeznaczone do dyspozycji mieszkańców sołectw gminy Wiązowna. Kwota jest uzależniona między innymi od liczby mieszkańców sołectwa i wyliczana co roku na podstawie wzoru określonego w ustawie o funduszu sołeckim. O przeznaczeniu określonej kwoty środków funduszu sołeckiego decyduje zebranie mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu.

Najwięcej środków z funduszu sołeckiego na 2018 r. sołectwa przeznaczyły na zagospodarowanie terenów przy świetlicach, placach zabaw i siłowniach plenerowych (np. doposażenie placu zabaw, doposażenie siłowni plenerowej, wykonanie ogrodzenia, budowa altany) przeznaczając na te przedsięwzięcia kwotę ponad 350 tys. zł.

Kolejnymi ważnymi przedsięwzięciami, na które przeznaczono środki są remonty i naprawy dróg, zakup kruszywa i materiałów do naprawy dróg w sołectwach. Mieszkańcy na te zadania przekazali ponad 205 tys. zł.

Natomiast na projekty i budowę oświetlenia ulicznego mieszkańcy przeznaczyli 115 tys. zł. W ramach środków z funduszu sołeckiego za kwotę ponad 83 tys. zł zostaną także zorganizowane imprezy aktywizujące i pikniki sołeckie.

Pozostałe środki z funduszu sołeckiego na 2018 r. w kwocie ponad 70 tys. zł. zostały przekazane m. in. na budowę kanalizacji, zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Wiązowna, zakup tablic informacyjnych, bieżącego utrzymania placów zabaw, terenów sołeckich, naprawy rowów melioracyjnych.

Zapraszamy na obchody Święta Niepodległości

Zapraszamy do wspólnych obchodów 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę.

11.11.2017 r., kościół pw. św. Wawrzyńca w Gliniance

w programie:

9:55 – Uroczyste wprowadzenie sztandarów
10:00 – 11:00 Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Św. Wawrzyńca w Gliniance
11:00 – 11:15 Program artystyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gliniance
11:15 – 11:30 Koncert patriotyczny “Drogi do wolności”

12.11.2017 r., plac przy kościele pw. św. Wojciecha w Wiązownie, godz. 11:00-16:00

w programie:

grupy rekonstrukcyjne, prezentacja uzbrojenia, umundurowania i wyposażenia armii z I i II Wojny Światowej oraz wcześniejszych epok, wystawa “Ciuchcie Warszawskie”

12.11.2017 r., Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, godz. 16:15

w programie:

koncert patriotyczny pt. “Miesiące” w wykonaniu Huberta Bojarskiego, program muzyczny opowiadający o historii Polski od czasów średniowiecza aż do lat 80-tych XX wieku.

Gorąco polecamy!

Ruszyła budowa drogi powiatowej w Porębach

Już niedługo do Porąb dojedziemy asfaltem. Mieszkańcy od wielu lat zabiegali o dokończenie budowy drogi nr 2706W Glinianka-Poręby. Obecne władze wsłuchały się w te prośby. Prace właśnie się rozpoczęły.

Dzięki wspólnym działaniom gminy i powiatu (właściciel drogi) asfalt zostanie położony, aż do końca wsi. Na tę inwestycję samorządy przeznaczyły po 100 tys. zł. Na najbliższej sesji Rada Gminy Wiązowna będzie decydować o przeznaczeniu dalszych środków w wysokości 150 tys. zł, by nakładka asfaltowa przebiegała do końca zabudowań we wsi.

Dzięki tej inwestycji kolejna miejscowość zostanie połączona z siecią dróg asfaltowych, a mieszkańcy będą mieli komfortowy dojazd do szkół, pracy czy sklepów. Poręby nie zostały zapomniane – jeszcze w tym roku zostanie opracowana inwentaryzacja i ekspertyza budynku byłej remizy OSP na świetlicę. O fundusze na jej modernizację będziemy się ubiegać ze Stowarzyszenia LGD Natura i Kultura.

Opinia o ubiegłorocznym budżecie

Wiele inwestycji, które w zeszłym roku zostało przeprowadzonych w naszej gminie nie udałoby się bez ścisłej współpracy rady gminy oraz sołtysów z wójtem i urzędnikami.

W wydaniu okolicznościowym “Powiązań” mogą przeczytać Państwo opinię radnych na temat sposobu funkcjonowania samorządu i realizacji budżetu w zeszłym roku. Żeby lepiej budować strategię rozwoju naszej gminy, w tym roku o ocenę pracy samorządu poprosiliśmy także Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

Poniżej przedstawiamy opinię Sołtysa.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Chcesz pozbyć się śmieci wielkogabarytowych?

Już w sierpniu odbędzie się zbiórka odpadów gabarytowych i elektrośmieci, na którą można zapisać się już dziś lub co najmniej 2 dni przed wyznaczonym terminem wywozu dla danego rejonu, telefonicznie: 22 512 58 24/25 lub pisemnie na adres: a.sawinska@wiazowna.pl.
W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości oraz telefon kontaktowy. Odpady należy wystawić przed posesję.

Terminy:
8 sierpnia – sektor I
Bolesławów, Czarnówka, Glinianka, Kopki, Kruszówiec, Lipowo, Poręby, Rzakta, Wola Ducka, Wola Karczewska

9 sierpnia – sektor II
Duchnów, Izabela, Majdan, Michałówek, Zagórze, Zakręt

11 sierpnia – sektor III
Dziechciniec, Emów, Radiówek, Rudka, Kąck, Malcanów, Pęclin, Żanęcin

12 sierpnia – sektor IV
Boryszew, Góraszka, Stefanówka, Wiązowna, os. Parkowe

Odpady z nieruchomości niezgłoszonych, niestety, nie będą odbierane.

Zmiana studium. Sprawdź, co planujemy!

Rada Gminy Wiązowna podjęła 3 uchwały o przystąpieniu do dwóch planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany obowiązującego studium Gminy Wiązowna.

Zmiana nr 8 studium  – Uchwała nr 90.XXV.2016 – obejmuje:

  • korektę układu drogowego w gminie Wiązowna, dotyczącą dróg istniejących i projektowanych oraz ich hierarchii,
  • z uwagi na sąsiedztwo Warszawy oraz bardzo bliską perspektywę budowy dróg tranzytowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, zmiana studium dotyczy obszarów najważniejszych dla wzrostu potencjału inwestycyjnego gminy, położonych wzdłuż projektowanych i istniejących dróg krajowych, z przeznaczeniem ich pod szeroko rozumiane usługi,
  • obszary o kluczowym znaczeniu dla społeczności gminy, w tym nieruchomości gminne i nieruchomości, na których gmina zamierza inwestować w przyszłości,
  • aktualizację zasięgu terenu zamkniętego ABW w Emowie.

Uchwała nr 91.XXV.2016 w sprawie przystąpienia do planu zagospodarowania pn. ,,Duchnów aktywizacja gospodarcza” dotyczy planu, który będzie obejmował teren w sąsiedztwie Traktu Brzeskiego, projektowanej autostrady A – 2 i obowiązującego planu ,,Duchnów Centrum Handlowe”. Sporządzony plan będzie zgodny ze studium, w którym teren przeznaczony jest w całości pod usługi wielkopowierzchniowe i działalność produkcyjno – usługową.

Uchwała nr 92.XXV.2016 w sprawie przystąpienia do planu zagospodarowania pn. ,,Majdan Północny” dotyczy planu, który będzie obejmował teren o  przeznaczeniu w studium pod zabudowę mieszkaniowo – usługową. Celem sporządzenia planu jest wyodrębnienie terenu pod usługi w pobliżu drogi ekspresowej S17 i zabudowy mieszkaniowej na pozostałym terenie z wprowadzeniem prawidłowego układu komunikacyjnego.

Uprzedzając ewentualne pytania dotyczące przeznaczenia dodatkowych terenów pod zabudowę mieszkaniową informujemy, że zmiany przepisów z 2015 roku spowodowały znaczne utrudnienia w tym zakresie. W sporządzanych dokumentach planistycznych należy uwzględnić potrzeby i możliwości rozwoju gminy, prognozy demograficzne, możliwości finansowania przez gminę wykonania infrastruktury technicznej i społecznej. Ponadto podstawowym wymogiem stała się konieczność wykonania bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Bilans terenu wykonany w trakcie rozpoczętej zmiany studium wykaże, czy  wprowadzanie dodatkowych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jest możliwe i uzasadnione. Na mapach, które znajdą Państwo pod tekstem kolorem czerwonym oznaczono tereny przeznaczone do zmiany.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytanie, pomocą służy:
Jolanta Lipska – Podinspektor
pok. 005
tel. 22 512 58 17
e-mail: j.lipska@wiazowna.pl

Zapraszamy na zebrania sołeckie. Fundusz do podziału!

Już wkrótce rozpocznie się w naszej gminie cykl zebrań sołeckich, na których mieszkańcy będą podejmowali decyzje w sprawie rozdysponowania funduszy sołeckich. Informowaliśmy o nich w “Powiązaniach” oraz wysyłając pocztą ulotki do Państwa domów.

Każde sołectwo ma do rozdysponowania inną kwotę. Jest ona zależna m. in. od liczby mieszkańców.  Zachęcamy Państwa do udziału w tych zebraniach i wspólnego podejmowania decyzji dotyczących tych pieniędzy. Przed zebraniem warto w urzędzie sprawdzić, czy pomysł, który chcą Państwo zrealizować z funduszu sołeckiego jest prawnie dopuszczalny. Warto też z pomocą urzędników wycenić planowaną inwestycję. Wtedy łatwiej podejmować decyzje już na zebraniu sołeckim.

Koordynatorem ds. funduszu sołeckiego jest Justyna Sadkowska – podinspektor w Wydziale Inwestycji
pok. 212
tel. 22 512 5 864, kom. 601 901 509
email: j. sadkowska@wiazowna.pl

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Wiązowna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących trzech projektów dokumentów na przyszłe lata:

  1. Programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok;
  2. Wieloletniego programu współpracy Gminy Wiązowna z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2022;
  3. Uchwały Rady Gminy Wiązowna w/s powołania Rady Seniorów.

Projekty tych dokumentów mogą Państwo znaleźć poniżej. Wypełnione formularze konsultacyjne prosimy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Wiązowna lub przesyłać mailowo na adresy urzad@wiazowna.pl (w/s Rady Seniorów) i m.bialek@wiazowna.pl (w/s programów współpracy z organizacjami pozarządowymi).

Formularz konsultacyjny do projektu uchwały Rady Gminy pod tekstem.